Uw gift voor EUROPA

Dank voor uw ondersteuning van het werk van Manuela in Griekenland 

U kunt zelf uw donatie overmaken via
IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97
tnv: Stichting ECM-Nederland, Deventer 
ovv.: Fonds Maat

Of onderstaand online formulier gebruiken:

Online Donatie
Als u een incasso afgeeft van minimaal €5,- per maand, dan hebben we ook uw adres nodig om de CD op te kunnen sturen.
Het wordt op prijs gesteld als je je telefoonnummer vermeld. Zodat je persoonlijk bedankt en benaderd kan worden.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement