Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op

Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op

Het boekje gaat over de nieuwe Europeanen die we met elkaar kunnen worden. Een boekje over wat ECM-werkers in de oogst beweegt en bemoedigt. We hebben in Jezus goed nieuws voor Europa. Er is genoeg te doen, nu wij het zout der aarde mogen zijn.

Mag dit boekje ook u bemoedigen en aansporen om smaak te geven aan uw omgeving en Europa tot Leven te brengen.

Quotes uit het boekje:

‘Had God dat alles niet kunnen voorkomen? Die vraag kun je je menselijk gesproken voorstellen. Maar het had een reden dat Jezus deze beproeving van het vluchtelingschap moest doorstaan.’

‘Ik was tot dan toe agnost, maar ik besefte dat ik God nodig had.’

‘Je hoeft niet bang of verlegen te zijn. Je krijgt geen infectie van hen; jij steekt hèn aan, met je licht. Ze hebben christenen nodig. Net als ik.’

“Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.” (Naar Mattheus 25:35)

U het het boekje bestellen via het formulier .

Wanneer u dit boekje heeft gelezen, kunt u er altijd nog wat bijbestellen om b.v. uit te delen of te bespreken in uw bijbelstudiegroep of –kring. Klik hier om meer exemplaren te bestellen.