Samen werken we aan een mooier Europa…helpt u mee?

fwb-1605-banner-v2.jpgmaandag 23 mei 2016 14:55

Europa gaat ons aan het hart! U toch ook? ECM en haar werkers zetten zich met uw steun dagelijks met hart en ziel in voor een ánder Europa.

Een Europa met meer compassie, meer verdraagzaamheid en meer van Gods koninkrijk. Wij geloven dat het kan. Iedere dag zien we tekenen van hoop in de missie van onze zendingswerkers.

In een snel veranderend Europa zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om mensen te wijzen op Jezus en op Zijn boodschap van liefde. Onze werkers pionieren om contacten te leggen, het goede nieuws te delen én voor te leven. Door eerlijk zaken te doen, door een zegen te zijn voor anderen, door betrokkenheid te tonen en óók, als het mogelijk is, het evangelie te vertellen met woorden. We merken dat het werkt!

Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? hieronder laten we u twee prachtige voorbeelden zien.

Het werk in Europa is nog lang niet klaar. We hebben meer werkers nodig die op een vernieuwende manier helpen om Europa te veranderen. Dat kunnen we alleen doen met uw steun. Wilt u bidden voor meer werkers? Ook uw financiële bijdrage is onmisbaar. Daarmee kunnen we actief nieuwe zendingswerkers werven én opleiden voor dit belangrijk werk.

Ondersteun dit werk met uw gift.

Met vriendelijke groet,
Hans Kuijpers, directeur ECM Nederland

Business as mission in Mora

Mora, een  dorp in Portugal gaat al jaren gebukt onder de economische crisis. Veel mensen zijn werkloos, jongeren hebben weinig kansen. De zendingswerkers van ECM, die al jaren in Mora wonen en werken, bidden dagelijks voor het welzijn van Mora en in het bijzonder voor het economisch welzijn van de mensen. Naast bidden zijn ze ook een initiatief gestart om leden van de lokale kerk enthousiast te maken voor het starten van een eigen bedrijf in een leegstand winkelcentrum tegenover de kerk.

Het project startte met drie leden van de lokale kerk die een winkel startten in het winkelcentrum. En inmiddels zijn ook al de overige winkelruimten bezet door andere ondernemers van buiten de kerk. Samen zorgen deze ondernemers voor inkomen voor zichzelf, voor hun medewerkers en dus voor een beter economisch welzijn van Mora. En omdat er ook niet-christelijke ondernemers zijn gevestigd in het winkelcentrum, biedt dit ook kansen om hen te leren kennen. En door deze contacten zien wij en geloven wij dat ook zij in aanraking komen met het evangelie!

Afgelopen jaar zijn Arend Jan en Jacqueline Zwart, twee werkers vanuit Nederland, het team van gemeentestichters in Mora komen versterken. En zij zullen ook  twee nieuwe ondernemersinitiatieven starten.

Intentioneel vestigen in Schwerin

Schwerin is een stad in voormalig Oost-Duitsland. Christiaan en Kseniya Kooiman besloten in 2009 te gaan wonen in de wijk ‘Dreesch’, een achterstandwijk in de stad Schwerin, omdat ze een verlangen hebben om de bewoners van deze wijk te dienen.

Christiaan en Kseniya doen veel werk onder kinderen, helpen ouderen die in een isolement leven en hebben contacten met de grote groep Russisch-sprekenden in de wijk. Zo zijn ze betrokken bij een kleine Russische gemeente. En daarnaast komen ze via verschillende activiteiten in de wijk in contact met veel wijkbewoners die Jezus (nog) niet kennen.

Sinds 2013 is ook Ellis Koelewijn vanuit Nederland toegevoegd aan het team van gemeentestichters in Schwerin. Door hun leven met de wijkbewoners te delen en steeds meer contacten op te bouwen, merken ze dat mensen nieuwsgierig worden naar het evangelie en hopen ze in de toekomst een gemeente in en vooral vóór de Dreesch te kunnen stichten. Een gemeente waar alle bewoners van de wijk, of ze nu Duits of Russisch zijn, zich thuis zullen voelen.

« Terug