Europa info 338 - Voorbeelden

ei338 verlangt.pngmaandag 11 september 2017 14:18

'Europa verlangt voorbeelden', staat op de voorkant van deze nieuwe Europa Info. Er is geen krachtiger getuigenis van het Evangelie dan iemand die ernaar leeft. Waar mensen in de voetsporen van Jezus Christus treden en zich zijn levensstijl aanmeten, wordt letterlijk zichtbaar waar de bijbelse boodschap van liefde en vergeving om draait.

In een artikel over het zendingswerk in Slovenië kunt u lezen hoe Sebastian en Glorija Forjan (Radovljica) en Andrej en Lydia Zelenjak (Kobarid) hier werk van maken. Hun levensstijl valt op bij de Slovenen, die in groten getale worstelen met thema's als echtscheiding en depressie.

We mogen allemaal een voorbeeldfunctie vervullen voor onze omgeving. Dat is geen stoerdoenerij. Als we echt zijn naar elkaar en naar God, maakt Hij ons voorbeeld af. Hij maakt van onze geestelijke nul een geestelijke tien, zoals ECM-bestuurder Henno Smit in zijn bijdrage in dit nummer schrijft. Open je hart voor Hem en Hij gebruikt je als een bron van licht en warmte voor je omgeving, een voorbeeld om te volgen.

Dit is hoe Europa God kan zien en zijn Evangelie kan horen: door het levende lichaam van Christus heen. In dat lichaam willen wij als ECM dienen, toerusten en opbouwen. Helpt u mee?

« Terug