Donderdag 17 mei: Webinar 'Contextualisatie'

Foto kerk eiland.jpg!d26-04-2018 13:58 26-04-2018 13:58

Europa is in de afgelopen vier, vijf decennia op religieus vlak enorm veranderd. Het onderzoek ‘God in Nederland’ in 2007 bevestigde de terugloop van de kerkgang. Deze tendens heeft zich daarna alleen maar doorgezet. Religie ontpopte zich vervolgens in allerlei vormen, maar dat werd niet direct verbonden aan kerkelijke participatie.

Laboratorium
De kerk zoekt vandaag de dag daarin een weg. Ook missionaire organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten, zitten niet stil. De kerk in Europa lijkt op een laboratorium. Veel nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd zodat gemeentestichtingsprojecten de kans krijgen om uit te groeien tot een kerk die krachtig genoeg is om te overleven in deze veranderende seculiere maatschappij.

De kerk is geen eiland 
Eén van de aandachtsgebieden is contextualisatie. Contextualisatie wil zeggen dat een kerk niet los van haar omgeving functioneert, maar deel uitmaakt van een maatschappelijk netwerk. Ze is geen eiland in een stormachtige seculiere zee. Ook als dit wordt onderkend, blijkt de werkelijkheid vaak weerbarstig en rijzen er al snel vragen. Als de context in Europa op religieus vlak zo snel verandert, kan de kerk daarop anticiperen of moet ze haar eigen koers varen? Hoe bepaalt ze haar eigen positie ten opzichte van deze context?

Piketpaaltjes voor contextualisatie 
Hans Kuijpers, directeur van ECM Nederland, geeft een aanzet tot een definitie. Hij zet daarna een aantal piketpaaltjes neer die helpen om dit thema in Europa verder uit te werken. Luister en praat mee over dit belangrijke thema via het webinar dat u vanachter uw eigen computer kan volgen. 

Opgeven 
Het webinar is op donderdag 17 mei en begint om 19.30 uur. Meldt u aan via deze link of via info@missie1-8.nl. Na aanmelding wordt u de link toegestuurd die u toegang geeft tot de webinar internetapplicatie. Het webinar is gratis en wordt aangeboden door Missie 1:8.

Missie 1:8; missionscoaching voor gemeenten
Er is een groeiende beweging gaande onder gemeenten om een actievere rol te spelen bij de missie van God in de wereld. Zij willen niet langer alleen hun mensen en middelen geven (pay, pray and stay out of the way), maar willen zelf betrokken zijn (pay, pray and play). Ze zien daarbij het belang om met zendingsorganisaties samen te werken als gelijkwaardige partners. Door middel van een coachingsproces worden gemeenten geholpen een beeld te krijgen van de eigen missionaire inzet. Met behulp van Missie 1:18 geeft ECM vorm aan dit proces. 

« Terug