In memoriam Tini Brokking

Tini Brokking_04.jpgvrijdag 07 december 2018 10:45

In oktober overleed Tini Brokking-Verschuure. Vele jaren zette ze zich in voor het werk van het 65plusfonds en de oud-zendingswerkers in Spanje die door het fonds ondersteund werden. Voormalig bestuurslid Jan Lensink herdenkt haar in een in memoriam.

Enkele weken geleden ontvingen mijn vrouw en ik het bericht dat Tini Brokking haar aardse woonplaats had verlaten en naar haar Heer en Heiland was gegaan. Voor ons was dit heengaan geheel onverwacht.

We leerden Tini en haar man Jan kennen tijdens een EEZ-reis naar Salou in Spanje, zo’n dertig jaar geleden. Het reisdoel van die bus vol donateurs was om de zendelingen Antonio Martinez, Mario Figueras en anderen persoonlijk in hun werkterrein te ontmoeten. Hierbij waren Jan en Tini onmisbaar als tolk. Ze spraken beiden vloeiend Spaans omdat ze veertien jaar lang in Madrid hadden gewoond.

De reis was het begin van een fijne vriendschap, die zelfs zo ver ging dat we een aantal jaren later onze vakantie doorbrachten in hetzelfde bungalowpark in Peñiscola. Aan deze vakantie bewaren we dierbare herinneringen.

De contacten met Jan en Tini werden pas echt intensief toen in 1991 het 65plusfonds werd opgericht. Jan, Tini en ik werden alle drie bestuurslid van het fonds. De nauwe contacten van vooral Tini met de Spaanse medewerkers waren van groot belang voor de ontwikkeling van dit hulpfonds voor Spaanse zendelingen. Daarnaast was haar kennis van het overheidsbeleid van de Spaanse regering van onschatbare waarde.

Nadat Jan en Tini in 2000 in verband met hun leeftijd afscheid namen van hun bestuursfunctie, bleef hun verbondenheid met de inmiddels gepensioneerde Spaanse medewerkers bestaan. Er ontstonden echte vriendschappen. Jarenlang belde ze, soms zelfs wekelijks, met de weduwen van de Spaanse voorgangers.

Ook onze vriendschap bleef bestaan: als we in Ede op familiebezoek waren, zochten we Tini bijna altijd op, terwijl zij ons steevast belde als we wat te vieren hadden. Het laatste telefoongesprek met haar hadden we enkele dagen nadat we 61 jaar getrouwd waren. Ook toen kregen we veel verhalen te horen over haar telefoongesprekken met haar vriendinnen in het land dat ze zo lief had.

Jan en Tini zijn ons voorgegaan naar het hemels vaderland. We missen hen!

Jan Lensink

« Terug