ECM publiceert decembereditie Europa Magazine

em345 banner.pngvrijdag 06 december 2019 09:34

Centraal in deze decemberuitgave van ons Europa Magazine staat het verhaal van Matthijs en Simone Laan, die jarenlang missionair actief waren in Zambia, maar sinds 2017 als ECM'ers in Maastricht werken. Hun verhaal is een prachtige illustratie dat zending dicht bij huis net zo nodig en dringend is als zending ver weg.

Om het nog dichterbij te brengen: is zending niet iets van ons allemaal? Onze werkers zijn er fulltime mee bezig, maar het uitdragen en het voorleven van het Evangelie speelt – als het goed is – een rol in het leven van elke christen. Alleen al door een opmerking bij de koffieautomaat op kantoor of een helpende hand aan je buurvrouw kan iets van Gods reddende boodschap oplichten. In die zin zetten we ons allemaal in voor dezelfde missie, elke dag weer.

Zoals het ieders verantwoordelijkheid is om het licht dat in je is met woorden en daden zichtbaar te maken, zo is het onze gezamelijke verantwoordelijkheid om die gelovigen te ondersteunen die geroepen zijn om hun leven volledig aan de verspreiding van het Evangelie te wijden, soms heel dicht bij huis, soms verder weg. Op de omslag van dit magazine ziet u hen; alle werkers van ECM Nederland, die in de meest verschillende contexten van Europa het Evangelie opnieuw en als nieuw laten klinken.

Wilt u deze zendingswerkers in uw gebeden noemen? En wilt u overwegen om het werk van ECM in Europa met een gift te ondersteunen?

« Terug