ECM publiceert aprileditie Europa Magazine

EM346 header.pngdinsdag 07 april 2020 09:57

“We hoeven ons niet af te vragen: waar of hoe zullen we beginnen? We kunnen simpelweg aansluiten bij wat God hier al doet.” Deze uitspraak uit dit nieuwe nummer van ons Europa Magazine belijdt prachtig dat ons zendingswerk in Europa door een grote God gedragen wordt, die alles in zijn handen heeft.

EM346 banner.png

Onze zendingswerkers trekken vaak naar wijken of regio's waar amper christenen wonen. Geestelijk kaalgeslagen land. Maar nog vóór zij daar hun gemeentestichtingsprojecten aanvangen, is God er al aan het werk. Hij is de eerste. En dus kun je als nieuwe zendingswerker in een volledig seculiere wijk zomaar mensen tegenkomen met wie God al een lange weg is gegaan.

Een bemoedigende en stimulerende gedachte. In ons werk zijn we niet afhankelijk van een directeur met de juiste strategie of van werkers met de juiste skills. Onze CEO is God zelf en onze werkers worden rechtstreeks door Hem, door zijn Geest, gevoed en aangestuurd. God bestuurt de wereld naar zijn plan en wij mogen Hem daarin dienen. Een voorrecht. Iets om met volle overgave te doen.

Met deze overgave wijdt ECM zich nu al 115 jaar aan de verspreiding van het Evangelie in Europa. Wilt u ons werk ondersteunen met een gift?

« Terug