Nieuwe editie Europa Magazine

EM 348 header newsjpg.pngdonderdag 15 april 2021 10:00

Het Evangelie is niet stuk te krijgen. Dat is de positieve boodschap in de nieuwe uitgave van ons Europa Magazine. Lees de editie nu online!

EM 348 banner.png

Zendingswerk is in feite ook een contactberoep en dat is niet makkelijk in deze coronatijd. Maar de verspreiding van het Evangelie gaat gewoon door. Bauke en Evie Deelstra geven hun nieuwe bediening in Albanië vorm en de gezinnen Knol en Poelarends konden ondanks de lockdown uitgezonden worden naar Spanje en Zweden. In dit nummer leest u hun verhalen, en nog veel meer. Het Evangelie klinkt! 

Misschien biedt de mondiale crisis waarin we ons bevinden wel een kans om ons te bezinnen op ons denken en handelen, op de manier waarop we zending in Europa handen en voeten geven en de manier waarop we kerk zijn, ook in Nederland. Hoe kunnen we ons geloof in Jezus Christus en onze hoop op Gods nieuwe wereld met anderen delen? Hoe maken we het Evangelie verstaanbaar voor al die Europeanen die op dit moment geen houvast en hoop ervaren?

Bij ECM zeggen we vaak: het Evangelie moet klinken, opnieuw en als nieuw.

Wilt u die missie ondersteunen, in gebed en met een gift?

« Terug