Geroepen voor missie in Europa?

13 Dominik de Bruijne.jpgdonderdag 17 februari 2022 10:38

Dominik de Bruijne studeerde dit jaar af aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De zesjarige studie leidt vaak tot een baan als predikant, maar Dominik voelt zich – tot zijn eigen verbazing – geroepen om zich op missie in Europa te oriënteren. Momenteel woont hij in Noordoost-Duitsland, waar hij meewerkt aan een missionair project van ECM. “Eigenlijk had ik niets met missie.”

Als onderdeel van hun afstuderen moeten de theologiestudenten in Apeldoorn zeven weken stage lopen in een kerkelijke gemeente. Dominik zocht een stageadres ver van huis, het liefst in het buitenland. Zijn mentor aan de universiteit bracht hem in contact met een ECM-zendingswerker in Duitsland. Die zendingswerker keerde op een gegeven moment terug naar Nederland, “maar ECM Nederland bood me gelijk andere opties aan”, vertelt Dominik.

Zijn keuze viel op het Patchwork Center, een missionair wijkcentrum in Schwerin, voormalig Oost-Duitsland, gerund door onder anderen zendingswerkers van ECM. Dominik liep er niet zeven weken, maar zes maanden stage en besloot daarna zijn verblijf tot in elk geval volgend jaar zomer te verlengen om zich verder op missie in Europa te oriënteren. “Het project sprak me meteen aan”, vertelt hij. “Het past bij me. Ik kan er veel kinderwerk doen en er is ook veel ruimte voor muziek.”

“Misschien dat God me juist wel geroepen heeft omdat ik het niet in mezelf zag”

Dominik had zelf nooit gedacht in een missionaire context terecht te zullen komen. “Ik had tijdens mijn studie eigenlijk niets met missie. Het vak missiologie sprak me alleen op onderdelen aan en ik voelde geen roeping om de zending in te gaan. Ik dacht: dat kan ik helemaal niet. Maar toen ik hier aan de slag ging, merkte ik dat het heel goed liep. Het contact met de mensen is fijn en de Bijbelstudies en het kinderwerk dat ik voorbereid, komen goed over. Misschien dat God me juist wel geroepen heeft omdat ik het niet in mezelf zag, zodat ik weet dat ik het niet op eigen kracht kan.”

Dominik oriënteert zich momenteel verder op zijn roeping. “Ik weet nog niet precies wat God van mij vraagt.” Wellicht wil hij voor langere tijd in het buitenland missionair werk doen, wellicht keert hij terug naar Nederland om daar als predikant of anderszins missionair bezig te zijn. “In de zomer hoop ik een beslissing voor de lange termijn te kunnen nemen. ECM helpt me hierbij. Ik wil mijn verblijf in Schwerin niet telkens met een halfjaar verlengen, maar ECM benadrukt dat ik mijn besluit niet overhaast moet nemen.”

Wij delen jouw missie!

Heb je net als Dominik interesse in missie in Europa en merk je dat God je voor missionair werk roept? ECM Nederland maakt graag kennis met je en helpt je bij je oriëntatie op Europa en je roeping. Lees meer op ecmnederland.nl/procedure.

« Terug