U kunt deze e-mail ook online bekijken
december 2020

We wensen jou een fijne kersttijd toe. Hoewel het lastig is om in deze tijd bij elkaar te komen, voelen wij ons toch verbonden met elkaar door onze verlosser Jezus Christus. 

We zijn dankbaar voor alle steun waardoor ons werk mogelijk is en vinden het mooi dat je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in Albanië. 2020 stond voor ons in het teken van integreren in Albanië en het leren van de Albanese taal. Gelukkig hebben we mogelijkheden gehad om meer te doen. Onze inzet ging uit naar:

  • Evangelisatie
  • Gehandicaptenzorg
  • Verspreiden van voedselpakketten
  • Weeskinderen
  • Projecten en ontwikkeling van onze kerk
  • Relatieopbouw 
  • Meetings met andere zendingswerkers en organisaties
  • Pastorale gesprekken
  • Communicatie met media in Nederland

In 2021 houden we jou ook graag op de hoogte van alles wat we in dit bijzondere land doen. Er blijft veel armoede in Albanië, zeker ook in geestelijk opzicht. Mede door uw steun willen we licht brengen in deze donkere uithoek van Europa.

We wensen jou Gods onmisbare zegen toe voor 2021!

Bauke, Evie en Marije Deelstra

U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op één of meerdere van onze periodieken en of nieuwsbrieven van zendingswerkers die in samenwerking met ECM zijn uitgezonden. U bent lid van deze lijst met het e-mailadres: tveenstra66@gmail.com. Klik op Uitschrijven om wijzigingen door te voeren of u voor deze mailing af te melden.

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement 

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | ECM heeft ruim 200 werkers in zo'n 20 verschillende landen, waaronder 40 werkers vanuit Nederland | ECM wordt volledig gefinancierd vanuit giften | giften kunt u overmaken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02 INGB 0000 254 997 - BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer

Contact | Online bekijken | Uitschrijven