Gemeentestichting in Rostock

Type:
Gemeentestichting
Plaats:
Rostock
Target:
Bediening onder jongerenBediening onder kinderenDiaconaal werkHerderlijke zorg / pastorale zorgMissionaire gemeenschapsontwikkelingOutreach & evangelisatie

Rostock is de grootste stad van de deelstaad Mecklenburg – Voorpommeren, in het noordoosten van Duitsland. De cultuur is sterk beïnvloed (beide atheistische) dicataturen van de twintigste eeuw; de Nazi’s van 1933-1945 en de communisten van 1945-1989. Na de val van de Berlijnse muur en de hereniging van de beide Duitslanden, kwamen zendelingen van over de hele wereld naar (oost)Duitsland om zending te bedrijven en kerken te planten. Hoewel de Lutherse kerk een belangrijke rol speelde in de revolutie die leidde tot de val van de Berlijnse muur, stuitten zendingswerkers op een gesloten houding tegenover het Evangelie. Als reactie hierop zei een Amerikaanse zendeling: de mensen in het oosten van Duitsland zijn vergeten dat ze God vergeten hebben. De meeste families in Rostock hebben geen relatie meer met een kerk sinds de dertiger jaren. De atheistische propaganda van de dicaturen heeft goed gewerkt en z’n sporen nagelaten. Veel mensen in Rostock beleven geloof als vreemd.

Als gevolg van een samenwerking tussen ECM en de Freie Evangelische Gemeinde in Norddeutschland (FEG) is een kerk in het zuiden van Rostock geplant. Het plantings- en opbouwproces wordt sinds 2009 door de ervaren zendingswerkers Klaus en Fränzi Libuda geleid. De FEG Rostock heeft elke zondag diensten, Bijbelkringen door de week en ontmoet elkaar daarnaast nog in andere netwerken. Mensen ontdekken het christelijke geloof, komen tot bekering en worden discipelen van Jezus.

Klaus Libuda en de leden van de FEG merkten dat de gemeente niet makkelijk groter werd dan dertig personen. Daarnaast merkten ze dat de mensen die bereikt werden vooral hoger opgeleid waren en een (hele zwakke) kerkelijke achtergrond hadden. De kerk functioneert sterk in een netwerk structuur. Dit maakt dat de kerk sterk zich concentreert op het zuiden- en centrum van Rostock.

Al in 2006 adviseerde de Evangelische Alliantie in Rostock een kerkplant in het noordwesten van de stad. Hier leven, vanwege communistische flatbouw, ongeveer 60.000 mensen. Negentig procent van de mensen heeft geen connectie met wat voor kerk dan ook. In september 2015 zijn Gerrit en Jorine van Dijk naar de wijk Evershagen in dit deel van de stad verhuisd om te werken aan een toegepaste kerkplant. Ze hebben hun Duits op niveau gebracht en de cultuur leren kennen. Ze proberen hun leven te delen met buren en wijkgenoten, door voetbal te spelen op de straat en babygroepjes te bezoeken met hun dochter Nora (geboren in januari 2016). Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk op plaatsen te zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Het doel hiervan is mensen te leren kennen op een natuurlijke manier, zodat er relaties ontstaan. Gerrit en Jorine willen ontdekken hoe de (sub-)cultuur van noordwest Rostock functioneert en wat mensen belangrijk vinden. De mensen in Evershagen verlangen (onbewust) naar een plaats waar gemeenschap, vrijheid, identiteit en doel vinden te vinden is in het evangelie. Gerrit en Jorine proberen te ontdekken hoe dit eruit zou kunnen zien en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de wijk. 

  • An example of housing in Dierkow An example of housing in Dierkow