Mitspa House

Type:
Missionaire en sociale projecten
Plaats:
Timisoara
Ministry Type:
Children and YouthHealthcareMercy Ministries

Mitspa House in Timisoara, Roemenië, is vanaf de start een samenwerking geweest tussen Missio Link International (MLI) en European Christian Mission International. Het was echter altijd de wens van ECMI dat het project uiteindelijk volledig in het beheer van een Roemeense organisatie zou komen. We zijn blij dat dat moment is aangebroken. MLI neemt vanaf september 2021 de volledige verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Mitspa House.

ECM blijft betrokken bij dit waardevolle project. Alle giften voor Mitspa House die bij ECM binnenkomen, worden naar de juiste plek gestuurd. We moedigen u aan om Mitspa te blijven ondersteunen. Meer over de overgang naar MLI is te lezen in deze brief.

De naam "Mitspa" komt uit Genesis 31:49. Het wordt Mizpah genoemd omdat Laban zei: “De Heer zal over ons waken wanneer onze wegen zich scheiden." Mitspa House is een centrum voor moeders en baby's in nood. We hebben de verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen gedurende de tijd dat zij in het Mitspa House verblijven. Ons gebed en onze overtuiging is dat de Heer genadig zal waken over deze moeders en hun families wanneer ze later ons verlaten om uiteindelijk zelfstandig een bestaan op te bouwen.

Introductie www.casamitspa.com
In Timisoara zijn er diverse organisaties die zorg dragen voor vrouwen die worden geconfronteerd met een ongewenste zwangerschap en hen daarin begeleiding bieden. Wanneer de aanstaande moeders het besluit nemen om hun baby te houden, worden ze verworpen door hun families met als gevolg dat ze dakloos worden. De meesten worden door hun familie onder grote druk gezet om een ​​abortus te laten plegen. Deze vrouwen hebben behoefte aan een plek waar ze zich veilig weten en voor zichzelf kunnen zorgen, waar ze hulp en ondersteuning krijgen bij het zorgen voor hun baby en waar tijd voor hen wordt uitgetrokken. Tijd, die ze nodig hebben om te herstellen en om te leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en hun kind(eren).

De behoeften

  • Een veilige plek voor zwangere vrouwen die behoefte hebben aan bescherming omdat de familie hen onder druk zet om de zwangerschap af te breken
  • Opvang voor dakloze alleenstaande moeders met baby's

Doelstellingen en voordelen

  • Om een ​​toevluchtsoord te zijn voor moeders die –gedwongen door de omstandigheden- hun kinderen zouden kunnen verlaten;
  • Om een ​​kind de kans ter geven om op te groeien bij de moeder;
  • Om zorg aan vrouwen te bieden die ongewenst zwanger zijn, hen voor te bereiden op de bevalling en hen te leren wat het opvoeden van een kind inhoudt: opvang, voeding, gezondheid, geloof ... etc.
  • Om deze vrouwen zelfstandigheid bij te brengen, ondersteuning te bieden bij budgettering, het afronden van een opleiding, een baan te vinden...
  • Om het Evangelie te communiceren en Gods liefde te laten zien op allerlei manieren

Doel
Zonder een warme plek waar deze vrouwen zich veilig en gewenst voelen, wordt het zeer moeilijk om deze moeders aan te moedigen om van hun kinderen te houden. Counselling -zonder het aanbieden van echte hulp en praktische ondersteuning- is geen oplossing; omdat ze al enorm veel druk ondervinden van buitenaf om hun zwangerschap af te breken, vergroot dit hun nood alleen maar. Sommigen van deze vrouwen zijn het slachtoffer van mishandeling ten gevolge van hun zwangerschap. Het is erg moeilijk om hen naar huis terug te laten keren, wetende dat ze wéér in een situatie van misbruik terecht zullen komen. Deze vrouwen hebben nood aan praktisch hulp en ondersteuning.

Het merendeel van deze vrouwen komt uit moeilijke gezinssituaties waarin ze nooit emotionele steun hebben ontvangen noch de algemene vorming die nodig is om te leren op eigen benen te staan en te kunnen zorgen voor zichzelf en hun kinderen. Ons doel is om hen door deze crisissituatie heen te helpen en hen een schuilplaats te bieden waar ze stap voor stap kunnen leren om onafhankelijk te worden en de controle over hun leven terug te krijgen. Door te voorzien in een rustige en veilige plek, kunnen ze even een stap terug doen uit hun omstandigheden. Die rust geeft hen de gelegenheid om na te denken over de beslissingen die zij zullen moeten maken.