Werk onder de vluchtelingen

Type:
Evangelisatie
Plaats:
Tuningen
Ministry Type:
Mercy MinistriesMigrant MinistryOutreach & evangelisatie

In het zuidwesten van Duitsland werkt een team onder vluchtelingen zoals Tamils, Koerden, Turken en Arabieren. Ze hebben huis en haard achter moeten laten en zijn dankbaar voor het geboden contact, de praktische hulp en een maandelijkse Engels/Arabische kerkdienst.

Het team wil voorzien in noden waarin de Duitse autoriteiten niet voorzien, zoals medische, juridische en sociale noden, taalontwikkeling en vervoer. Het team wil zowel in geestelijke als in fysieke noden de vluchtelingen bijstaan, maar is beperkt in fysieke hulpverlening wegens een tekort aan financiële middelen.

Zo is er een Soedanese moslimvrouw met tandproblemen. De vrouw moet zelf geld bij elkaar zien te halen om hieraan geholpen te worden, maar heeft vier kinderen en geen werk aangezien ze midden in de procedure om asiel aan te vragen zit. De vrouw is erg ontmoedigd. Ze heeft het idee dat de regering haar dwarszit vanwege haar religie. Het team wil deze en vele andere mensen helpen en hebben daar financiele ondersteuning bij nodig.