Jonge pioniers voor zendingsteam in Rostock

Type:
Lange termijn
Locatie:
Rostock, Oost-Duitsland

Duur:
5 years or more

Een ECM-zendelingenfamilie is gevestigd in Rostock, Noord-Duitsland. ECM is op zoek naar individuen of families die zich bij hen willen aansluiten als zij beginnen met pionierswerk in dit postcommunistische gebied. 90% van de lokale families heeft al generaties lang geen kerkelijke band en velen geloven niet in het bestaan van God. In dit stadium is het werk van de zendelingen gericht op het leren kennen van mensen, het ontwikkelen van goede relaties en het delen van hun leven met de mensen om hen heen. Ze verlangen ernaar een christelijke gemeenschap op te bouwen waar eenzame en gebroken mensen gemeenschapszin, vrijheid, identiteit en doel vinden in het Evangelie. Dit houdt in dat je tijd doorbrengt op plaatsen waar mensen dagelijks met elkaar omgaan (bijvoorbeeld de bakkerij, het park, het sportcentrum en andere sociale ruimtes). Het werk kan pas vorderen als er contacten, relaties en vertrouwen worden opgebouwd.

Vaardigheden

Je bent bereid je leven te delen met de mensen om je heen. Dit betekent dat je in een flat in de wijk gaat wonen en leven. Als je een gezin hebt, leef je dus als gezin in de wijk. Belangrijk is, dat je bescheiden en open bent, een lerende houding hebt en gemakkeljk relaties kunt opbouwen. Je moet kunnen pionieren en in een klein team kunnen werken. De eerste contactpunten zijn waarschijnlijk in de buurt van kinderen en jongeren, dus ervaring met kinder- of jeugdwerk is nuttig, maar niet doorslaggevend. Als je geen Duits spreekt, moet je het leren.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement