Sharing the Gospel with the People of Waterford

Type:
Lange termijn
Locatie:
Ferrybank, Waterford City

Duur:
2-5 years

Do you love meeting and talking with new people? Do you have a heart to share the gospel with those around you? Would you be willing to be salt and light in a community where many people have lost faith in Jesus?

If so, then this opportunity may be for you.

We are looking for two people to work alongside a small team at the Ferrybank church plant in Waterford.

Your role will be to build relationships and share the gospel in the local community which can be achieved through hospitality, evangelism and discipleship. You will also lead the church in this outward direction, equipping and encouraging them in gospel outreach. This role could be done bi-vocationally (alongside a paid job), which may help you get to know others in the community.  

Description

The church plant in Ferrybank, on the suburbs of Waterford City, has been faithfully reaching into the community since 2010.  In a culture which places a high value on relationships, we are a church family who seeks to show the welcome extended to all in the gospel of Christ. We are a small church with a big heart and are currently seeking God for renewal and a new chapter in reaching out. 

Qualities

 • You are someone who loves Jesus and loves people
 • You are committed to the gospel and passionate about reaching out to the community with the gospel 
 • You have a good understanding of the Bible and the gospel, as well as of mission in a culture that is increasingly secular and post-Catholic
 • You are able to teach others the Bible in a way that encourages and equips them to reach out
 • You are able to work well as part of a team
 • You are patient and persistent, as well as being flexible to follow where God leads 

Duration: 2 years or more

If you’d like to hear and see more of the story and vision of Ferrybank church see here.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

 • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
 • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

 • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
 • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
 • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement