Teamleden voor gemeentestichtingen in het zuiden van Polen

Type:
Lange termijn
Locatie:
Lesser Polen en Silesia

Duur:
5 years or more

We zijn op zoek naar mensen die deel willen uitmaken van gemeentestichtingsteams in het zuiden van Polen (Lesser Polen en Silesia) om samen te werken met plaatstelijke gemeenten en andere zendingsorganisaties. 

Omschrijving
ECM heeft een aantal werk-overeenkomsten met de Poolse Baptistenfederatie, met Fala (de Poolse afdeling van Josiah Ventures), en met de Presbyteriaanse Kerk in Lviv, Oekraine. Ons gezamenlijke doel is het starten en ontwikkelen van nieuwe kerken in de regio. Momenteel betreft dit werk in Rabka, Krakow en Mikolow, en er zijn in de toekomst mogelijkheden in Nowy Sacz en in andere plaatsen. 
Je zou toegevoegd kunnen worden aan een van de bestaande teams, waar de nadruk ligt op evangelisatie en discipelschap. Gezamenlijk zal er gekeken worden naar jouw gaven en passie, en waar jij het meest effectief kan dienen. Wanneer je ervaring hebt in het doceren van Engels dan zou dit ook gebruikt kunnen worden om geloofwaardigheid en contacten in de gemeenschap op te bouwen. 

Kwaliteiten
Het is belangrijk dat je goed kan functioneren in een pionierssetting, goed kan samenwerken met anderen en eigen initiatief toont. De gemeentestichters die we zoeken moeten over relevante ervaring beschikken en een hart hebben voor de lokale protestants-evangelische kerk. Je kunt je goed uitdrukken in het Pools of bent bereid de taal te leren. Je bent een actief lid van je gemeente. 
Wanneer jij je in deze omschrijving kan vinden, en jouw gaven en passie wilt inzetten om de mensen in het zuiden van Polen te dienen, neem dan contact met ons op.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement