Teamleden voor gemeentestichtingen in het zuiden van Polen

Type:
Lange termijn
Locatie:
Rabka en Podhale regio

Duur:
5 years or more

We zijn op zoek naar mensen om binnen een gemeentestichtingsteam de omgeving te dienen. 

Omschrijving
Huidige ECM-zendingswerkers leiden een kerk in de Zuid-Poolse stad Rabka en zijn op zoek naar medewerkers om daar in Rabka te dienen en in de ernaast gelegen Podhale regio. Taken zijn onder meer evangelisatie en discipelschap. Het doceren van Engels zou ook gebruikt kunnen worden om geloofwaardigheid en contacten in de gemeenschap op te bouwen. 

Kwaliteiten
Het is belangrijk dat je goed kan functioneren in een pionierssetting. De gemeentestichters die we zoeken moeten over relevante ervaring beschikken en een hart hebben voor de lokale protestants-evangelische kerk. Je kunt je goed uitdrukken in het Pools of bent bereid de taal te leren. Je bent een actief lid van je gemeente. 

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement