Leider evangelisatie en discipelschap voor gemeentestichtingen op Mallorca

Type:
Lange termijn
Locatie:
Mallorca

Duur:
5 years or more

ECM werkt samen met de Evangeliche Kerk van Mallorca. De kerk hoopt gemeentes te stichten in verschillende plaatsen in de regio waar er al wat gelovigen bekend zijn. De rol die gezocht wordt, is het leiden en motiveren van een team van mensen uit de moederkerk. 

Omschrijving
Jouw prioiriteit als gemeentestichter is om ondersteuning te bieden aan de al bestaande bijbelstudiekringen in de plaatsen Calvia, Marraxti, Lucmajor en Andraxt (allemaal binnen 30-40 kilometer van de hoofdstad van Mallorca) en enkele buurten binnen de hoofdstad. Je speelt een rol in het doen ontstaan van nieuwe gemeentestichtingen, het ontwikkelen van leiderschap en het ondersteunen van de moederkerk in het onderhouden en ontwikkelen van haar missionaire visie. 

Kwaliteiten
Als gemeentestichter ben je begiftigd in het evangeliseren en discipelen van nieuwe en jonggelovigen. Je spreek Spaans en Engels en idealiter ook Duits. Als je nog geen Spaans spreekt, leer je Spaans op Mallorca voor je rol aanvangt. Een theologische opleiding is ook vereist. Je volgt een uitgebreid kennismakingstraject ten opzichte van de Spaanse cultuur en de kerkelijke situatie. Je wordt begeleid door leiders uit de moederkerk en de ECM Spanje velddirecteur. 

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement