Wees een licht op het platteland van Spanje

Type:
Korte termijn
Locatie:
Peñarroya, Cordoba

Duur:
3-6 months, 6-12 months, 1-2 years

We zijn de enige evangelische kerk of missionaire gemeentschap binnen een straal van 44 kilometer. De mensen in onze kerkfamilie van zo'n 25 mensen reizen vanuit vier verschillende plaatsen naar de samenkomsten. De meesten van hen zijn de enige christenen in hun eigen plaats. In een vallei van meer dan tienduizend mensen reiken we uit naar de mensen om ons heen met het evangelie van Jezus, Heer en Verlosser.

De meerderheid van de mensen in dit landelijke gedeelte van Spanje heeft een sterke roomskatholieke achtergrond en de Heilige Weekprocessies en pelgrimstochten voor de Heilige Maagd Maria zijn nog steeds enkele van de vieringen die de meeste aandacht trekken in de stadjes. Heel vaak zijn mensen niet actief betrokken in een parochie, maar dan nog heel behoedzaam voor protestants-evangelischen. 

Onze focus ligt op het bemoedigen van gelovigen in het groeien in leiderschap en in het nemen van initiatief om uit te reiken naar hun buren met Gods woord, om de gemeenschap Gods liefde te laten zien op praktische wijze.

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om aan de slag te gaan. Eerder hebben shorttermers:

 • geholpen bij ons uitgiftepunt voor tweedehandskleding;
 • geassisteerd bij het runnen van evangelisatieacties voor gezinnen, vrouwen en kinderen;
 • 1 op 1 de Bijbel gelezen met andere gelovigen;
 • bijeenkomsten, aanbidding en de preek geleid in de kerk
 • Engelstalige vakantieclubs gerund;
 • de lokale basketbalclub gecoacht;
 • Engelse les of conversatieklas gegeven;
 • gebedswandelingen gemaakt door de stadjes;
 • deelgenomen aan lokale sportteams en hobbyclubs om mensen te leren kennen en Jezus met hen te delen.

Wie weet hoe God jou zou kunnen gebruiken?

Budget: Een minimum van €150 per week zou de kosten moeten dekken voor onderdak, levensonderhoud en werkkosten.

Duur: Minimaal drie maanden verdient de voorkeur omdat je bediening hoofdzakelijk relationeel is. Waarom zou je niet een jaar uittrekken om Spaans te leren, verrijkt te worden en Gods koninkrijk te zien groeien? 

Als je interesse hebt of aanvullende vragen, neem dan contact op!

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

 • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
 • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

 • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
 • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
 • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement