Gemeentestichter / jeugdwerker

Type:
Lange termijn
Locatie:
Castellón

Duur:
5 years or more

Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die een nieuwe gemeentestichting willen pionieren en ook kwaliteiten hebben op gebied van persoonlijke evangelisatie, discipelschap, het bezoeken van mensen, kinderwerk, jeugdwerk en het helpen met verschillende jaarlijkse (zomer-)activiteiten. 

Omschrijving
Het gebied Castellón aan de oostkust van Spanje, trekt veel arbeiders uit vooral Zuid-Amerika aan. Op zoek naar betekenis en een gemeenschap vinden relatief veel van hen aansluiting bij bijbelgetrouwe gemeentes. Met ondersteuning van ECM-werkers is in Onda een gemeente gesticht en zijn er gemeentestichtingsprojecten gestart in enkele dorpen/steden in de omgeving. Verder worden mogelijkheden onderzocht voor nieuwe gemeentestichtingsprojecten in de plattelandsomgeving, dat wil zeggen de kleine dorpen als Betxi, Ribesalbes, Lucena, Figueroles samen. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die een nieuwe gemeentestichting willen pionieren en ook kwaliteiten hebben op gebied van persoonlijke evangelisatie, discipelschap, het bezoeken van mensen, kinderwerk, jeugdwerk en/of het helpen met verschillende jaarlijkse (zomer-)activiteiten. Dit doe je in intensief partnerschap met bestaande gemeentestichtingen met als doel bij hen een cultuur van het uitreiken naar je naaste te promoten. 

Kwaliteiten
Je hebt kwaliteiten om als pionier te werken. Je hebt een passende theologische opleiding gevolgd. Je hebt ervaring in organiseren en in jeugd- en/of kinderwerk. He hebt het geduld en de gave om anderen in je werk te betrekken. Je spreekt Spaans of bent bereid de taal te leren spreken. Je bent een actief lid van je kerkelijke gemeente. 

Als u meer informatie wilt ontvangen over deze vacature, vul dan onderstaand contactformulier in.  
Houd bij het invullen rekening met het volgende:

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. 
Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening
en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. 
Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren. ECM heeft geen kantoren in Azie en Africa.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement