English Language Teachers

Type:
Lange termijn
Locatie:
Kraków

Duur:
5 years or more

Could you use your skills and passion for language teaching to share the gospel?

Description

We are looking for English language teachers to join a team of missionaries and church workers, based at Christ the Savior Church in Krakow. The church runs a number of activities to engage with the people of Krakow, including an English club. Are you willing to reach out to university students, build relationships and share your life with others? By doing so, could you share your faith? Whilst we are not offering a paid teaching job, we can assist individuals who have English teaching qualifications in making contact with local lanaguage schools. This opportunity is ideal for individuals who could fit their mission work around a part-time English teaching job. 

Qualities
You would preferably be a native English speaker. No teaching experience is required, although you might want to consider getting a CELTA or TEFL certificate (if you don't hold one of these qualifications already). You could do a CELTA or TEFL certificate at the British Council in Krakow. You need to be willing to learn basic Polish, and you ought to be an active member of your home church. You must subscribe to our team and church values. 

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement