Binnenlandse coördinator - Griekenland

Type:
Lange termijn
Locatie:
Athene

Duur:
5 years or more

ECMI wil een nieuw zendingsveld openen in Griekenland. Gehoopt wordt, dat er korte termijnwerkers (2-3 jaar) komen en korte termijnteams (10 dagen - 1 maand) worden opgezet en de coördinator zal hiervoor verantwoordelijk zijn.

Omschrijving
De huidige situatie en ontwikkelingen in Griekenland hebben geleid tot een historische openheid voor het Evangelie. ECMI wil graag Griekse Evangelische gemeenten ondersteunen en met hen samenwerken om: te helpen met evangelisatie en gemeentestichting onder de Griekse bevolking; helpen in de humanitaire behoeften van het land en werken met het overweldigende aantal vluchtelingen. Voordat er teams kunnen komen en assisteren, dient een teamcoördinator zich in Griekenland vestigen om het werk/de projecten van de teams te coördineren.

De eerste 6 maanden zul je een intensieve taal- en cultuurtraining doen. Daarna zul je helpen, toezicht houden en ondersteunen bij ECMI teams in Griekenland. Tegelijkertijd onderhoud je relaties en netwerken met de Griekse evangelische gemeenten.

Kwaliteiten
Je bent een christen met een goed Bijbels en theologische begrip alsmede een herderlijk/pastoraal hart. Je hebt cross-culturele ervaring en je bent stressbestendig. Je bent een teamspeler, in staat om te delegeren en met buitengewone interpersoonlijke vaardigheden. Goede organisatorische kwaliteiten zijn essentieel alsook het vermogen om de authoriteiten en de leiders van de Griekse gemeentestichters te respecteren. Terwijl je een goed niveau van het Engels hebt, ben je bereid om de Griekse taal te leren tot een conversatieniveau en de mogelijkheid hebben je eigen financiële ondersteuning te regelen.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement