Administratief medewerker op rehabilitatiecentrum

Type:
Lange termijn
Locatie:
Córdoba-Pedroches

Duur:
2-5 years, 5 years or more

We zoeken een administratief medewerker voor het kantoor van El Buen Samaritano, een rehabilitatiecentrum. Dit is een rehabilitatiecentrum voor mannelijke patienten die kampen met drugs- of alcoholverslavingen. Er zijn ECM-zendingswerkers betrokken bij het werk van dit centrum, ze ondersteunen de bewoners en hun families.

Deze ECM-werkers zijn ook betrokken bij een lokale gemeentestichting. Je hebt de mogelijkheid om je administratieve werk te combineren met werk in deze gemeente, als je een passie hebt voor een bediening in de kerk en er relevante gaven (zoals kerkleiderschap, onderwijs of muzikale gaven) voor hebt.

Kwaliteiten
We zoeken een persoon met een studie / ervaring in secretarieel werk en basisboekhouding. Je hebt een hart voor mensen die lijden onder verslaving en een passie om te dienen met je administratieve gaven. Je spreekt Spaans of bent bereid de taal onder de knie te krijgen. Ervaring in gebieden die gerelateerd zijn aan sociaal werk of pastorale zorg is een pré. Je bent actief lid van je kerkelijke gemeente. 

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

  • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
  • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement