Children's and Youth Workers in South East Ireland

Type:
Lange termijn
Locatie:
Waterford

Duur:
2-5 years

Are you passionate about working with children and young people? Do you have a heart to see young people come to know Jesus? Would you be up for the challenge of working in an environment where Jesus is not yet known?

If so, then please read on.

We are looking for people like you to join a small team in Ferrybank church plant in Waterford. Your role will be to help this small church plant put its heart and vision for children and youth into action. You will be making young disciples who will grow into the church of the future, whilst also encouraging families into the church now.

Description

The church plant in Ferrybank, on the suburbs of Waterford City, began in 2010.  We are a “young church” due to the time we have been meeting together, but also because children and youth are an important part of our church family. From the beginning children’s and youth work has been a vital way of serving the community.  After a few years, when due to lack of resources, we have not been able to do much children’s or youth work we are keen to build up this area of ministry again and explore exciting new possibilities. Are you someone who could help us do this?

This role could be done bi-vocationally (alongside another job).

Qualities

 • You are someone who loves Jesus and loves children and youth.  

 • You are passionate about creating opportunities for those outside of church to encounter Jesus.

 • You see value in the challenge of patiently drawing alongside individuals or small groups to help disciple children and youth.

 • You will be able to work as part of a team, and lead and equip others in children’s / youth work.

 • You are flexible to follow where God will lead.

Duration:  2 years or more

More details are available on request.  

If you’d like to hear and see more of the story and vision of Ferrybank church see here.

Onderstaand formulier is te gebruiken om meer informatie over een specifieke vacature te ontvangen (als je hebt doorgeklikt vanaf een specifieke vacature is het vacaturenummer al ingevuld) of je interesse in zendingswerk bij ECM kenbaar te maken, zonder dat je al een specifieke vacature op het oog hebt.

Houd bij het invullen rekening met het volgende:

 • ECM Nederland kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in Nederland. Woon je in een ander land, bekijk dan in ons overzicht van ECM-kantoren of er in jouw land een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner gevestigd is. ECM heeft geen kantoren in Azië en Afrika.
 • ECM biedt zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van een bediening, maar geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. Uiteraard helpt ECM wel actief bij de fondsenwerving.
dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar ecmnederland@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

 • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
 • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
 • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement