Ellis & David Koelewijn

Wij geloven dat we, door met de mensen te leven en op te trekken, ze als vanzelf 'discipelen'. We hebben goede gesprekken, leven het evangelie voor en handelen naar haar normen en waarden.

Ellis Koelewijn werkt in Schwerin, in het noordoosten van Duitsland. Ze woont in een achterstandswijk en zet zich er samen met een team in voor de kinderen uit achtergestelde gezinnen en voor pionierende gemeentestichting in de wijk, onder meer door middel van straat- en familiefeesten.

"Na veel te hebben uitgeprobeerd, hebben we als team twee concepten gevonden die passen bij de mensen hier, namelijk het straatfeest "Kepler Open Air" en het familiefeest "Plattenpraise". Deze feesten worden maandelijks gehouden. We merkten dat dat eigenlijk nog te weinig was; mensen hebben veel tijd en veel gaven beschikbaar doordat velen hier werkloos zijn. Daarom hebben we in oktober 2016 het voormalige Postkantoor gekocht en maken het tot het zogeheten "Patchwork Center" samen met het team, de wijkbewoners en ook een paar professionals."

“Wij geloven dat we, door met de mensen te leven en op te trekken, ze als vanzelf 'discipelen'. We hebben goede gesprekken, leven het evangelie voor en handelen naar haar normen en waarden. Zo hebben we met de mensen uit de wijk een postkantoor tot een multifunctioneel buurthuis verbouwd waarbij we de regel hanteerden dat als je je irriteert, je dat moet zeggen. Je gaat niet roddelen of iemand in elkaar slaan. We merken dat dit praktisch voorleven en samen optrekken werkt. Dat in dit spiritueel doodse gebied, waar mensen nog nooit nagedacht hadden over een god, mensen voorzichtig gaan nadenken over Jezus, over de bijbel, over God.”

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2012