Arend Jan & Jacqueline Zwart

"We willen tot zegen zijn voor de mensen om ons heen, ook in onze nieuwe woonomgeving!"

Arend Jan en Jacqueline waren van december 2015 tot november 2020 als zendingswerkers actief in Mora, Portugal. 

Mora is een kleine gemeente in het binnenland van Portugal, de Alentejo. De gemeente Mora heeft circa 6.000 inwoners en bestaat uit het kleine stadje Mora en drie dorpjes: Brotas, Pavia en Cabeção. De mensen in de Alentejo zijn over het algemeen communist. Sinds 2000 werkt hier een Portugees zendingsechtpaar, Vitor en Bia Biscaia. Mora heeft door hun inzet sinds enkele jaren een kleine evangelische kerk, met Vitor als predikant. Tijdens hun jaren in Mora ondersteunden Arend Jan en Jacqueline de kleine evangelische kerk. Jacqueline hielp daarnaast bij het kinderwerk in de kerk en Arend Jan deed de boekhouding voor Operatie Mobilisatie Portugal. 

In november 2020 verhuisden Arend Jan en Jacqueline terug naar Nederland om aan de slag te gaan in een woongroep in Amsterdam, waar zij de nieuwe kernbewoners zijn. Ze kijken terug op een waardevolle en leerzame tijd in Portugal. Ten bate van de hoge kosten van hun terugkeer naar Nederland, inclusief een debriefing door ECM, blijft het fonds van Arend Jan en Jacqueline nog een tijdje openstaan. Giften om hun terugkeer en hun nieuwe start in Nederland soepel te laten verlopen, zijn hartelijk welkom!

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2015