Henno Smit

God houdt van alle mensen in Europa. Wie zal hiervan horen zonder dat levende kerken dit rondbazuinen?

Henno is geboren in 1960 en is docterandus in de Theologie. Na jaren predikantschap is hij nu actief als kerkplanter, adviseur en coach, met name op het gebied van kerkplanting, welzijnsprojecten en geloofsleven (spiritualiteit).

Functie
Bestuurslid
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2011