Roland & Sabine Weinmann

Het raakt ons diep wanneer we zien hoe drugsverslaving doordringt tot alle gebieden van het leven: familie, gezondheid etc. De bewoners verlangen naar verandering van hun leven. Onze diepste wens voor de bewoners van het centrum is dat ze de liefde van God leren kennen en herstellen in een nieuw leven.

“Het raakt ons diep wanneer we zien hoe vernietigend een drugsverslaving is en doorwerkt in alle gebieden van hun leven: gezin, gezondheid, enz. De bewoners van El Buon Samaritano verlangen naar een verandering in hun leven. Onze diepste wens voor hen is dat zij Gods liefde zullen mogen leren kennen en dat hun leven vernieuwd zal worden.”

Roland leidt het drugs rehabilitatiecentrum ‘El Buon Samaritano’ en dit houdt in:

- samenleven- en werken met de bewoners van het centrum
- leiding geven aan de staf
- het geven van spirituele en psychologische hulp
- het organiseren van een ecologische agricultuur (‘we hebben schapen, een broeikas, olijvenbomen en een grote tuin om te onderhouden
- één of twee keer per jaar organiseren we een kinder-of jeugdkamp
- af en toe preken in de kerk

Sabine houdt zich bezig met het aangaan en onderhouden van vriendschappen met onder andere buren en zij is betrokken bij z.g.n. ‘vrouwenontbijten.’

Functie
Missionaries in Spain
Land van oorsprong
Duitsland

Met DMG/ECM sinds 1991