Gerwin & Cathelijne Pruijssen

Gerjan, Nieke, Matthias, Joelle, Davita, Chiel

Wij verlangen ernaar dat christenen in Drenthe, en in alle plattelandsgebieden in Nederland, hun huizen openen om met anderen te eten, de Bijbel te lezen en te bidden, om zo te ontdekken wie God in Jezus is, door de heilige Geest.

Nadat Gerwin vijftien jaar als fulltime predikant in kerken in Nederland had gewerkt, verhuisden Gerwin en Cathelijne in 2015 naar Frankfurt am Main, waar ze vijf jaar als ECM-zendingswerkers actief waren. In Frankfurt werkten Gerwin en Cathelijne in een enorm multiculturele context. Ze deden ervaring op met werk met moslims en mochten ervaren dat moslims tot geloof kwamen. Deze twintig jaar ervaring hebben een unieke basis gelegd voor de opdracht waar Gerwin en Cathelijne nu voor staan.

Pruijssen okt 2020 - web.jpg

In de zomer van 2020 keerden Gerwin en Cathelijne met hun gezin terug naar Nederland. Ze wonen nu in Valthermond, Drenthe. Ze geloven dat God hen daar gebracht heeft met de duidelijke opdracht om het Evangelie van de Here Jezus te brengen. Drenthe heeft het hart van Gerwin en Cathelijne, onder meer omdat Gerwin er opgegroeid is en ze elkaar daar ontmoet hebben.

Gerwin legt als pastor-evangelist contacten met mensen in Valthermond en omgeving. Hij wil met hen in gesprek komen, hen leren kennen en het Evangelie delen. Hij gebruikt verschillende multimediale mogelijkheden om met mensen in contact te komen.

Gerwin en Cathelijne stellen hun huis open om met buren en bekenden in hun omgeving een groep te beginnen waar iedereen welkom is en waar het Evangelie gedeeld en geleefd wordt. Binnen zo’n groep wordt altijd iemand opgeleid die zelf een nieuwe groep gaat starten. Hierin werken Gerwin en Cathelijne samen met www.missiegroepen.nl, om zo veel mogelijk mensen met het Evangelie te bereiken.

Verder gebruikt Gerwin zijn ervaring als fulltime predikant en gemeentestichter in een multiculturele context om kerken en christenen te bemoedigen en te ondersteunen om christen te zijn in hun omgeving en op hun werk.

Functie
Partners in Ministry - Pastor-evangelist
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2015

Blogfb_icon_325x325linkedinTwitterInstagram_logo_2016.svgyoutube