Uwe & Henriette Neumann

Het raakt Henriëtte en Uwe dat veel mensen om hen heen geen blijk geven van ‘geestelijke honger.’ Veel mensen maken zich zorgen om gezondheid, welbevinden, economische veiligheid, huis en gezin en persoonlijke bewustwording. Veel van hen willen ‘alleen’ zijn en stellen zich heel voorzichtig tegenover vreemden op. Aan de andere kant verlangen velen naar waarachtige vriendschappen. Het is de diepste wens van Henriëtte en Uwe dat de bevolking van Klagenfurt interesse gaat ontwikkelen in de wat dieper liggende, geestelijke zaken. Veel mensen zijn onverschillig en verdringen hun problemen. Henriëtte en Uwe willen dat ze meer open gaan staan en bereid zijn om te praten. Veel mensen zijn teleurgesteld in de Rooms-Katholieke Kerk door alle misbruikschandalen. Zij stellen God gelijk met de kerk. Het is het verlangen van Henriëtte en Uwe dat de mensen persoonlijk Jezus Christus en de Bijbel gaan leren kennen en dat zij Jezus en Zijn Woord in hun persoonlijk leven gaan toepassen. Ook is het hun wens dat er méér groei in de kerk komt, in het bijzonder onder jongeren. Dat deze jongeren gaandeweg sterker in hun geloof komen te staan, zodat zij de gemeente kunnen gaan overnemen.

Henriette en Uwe zetten zich voornamelijk in om hun kerk naar zelfstandigheid te leiden.

Hun taken:

1) Allen die bij de kerk betrokken zijn onderwijzen. Uwe legt op intensieve wijze de boeken van de Bijbel uit.
2) De begeleiding van de broeders die preken of Bijbelstudies leiden. Uwe helpt hen op zo'n manier dat hij hen onderscheid leert maken tussen de hoofd- en bijzaken van een paragraaf/alinea. Ook het uitleggen van sleutelwoorden komt hierbij aan de orde. Ook worden belangrijke principes uit het Oude Testament geleerd en hoe deze toe te passen zijn op situaties in de huidige tijd.

Ze behandelen verschillende onderwerpen en ze moedigen de lokale bevolking aan om te onderwijzen. Potentiële leiders worden opgeleid om verantwoordelijkheden over te nemen in als leider of als oudste.
Verder houden Henriëtte en Uwe zich bezig met evangelisatieprojecten in de kerk. Zij hebben een team opgericht dat zich bezighoudt met het plannen van evangelische evenementen in Klagenfurt, die vervolgens samen met de kerk worden georganiseerd.

Tot slot onderwijst Henriëtte voornamelijk oudere vrouwen.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Duitsland

Met DMG/ECM sinds 1989