Bert & Daliborka Uenk

Maresa & Mia

Wij willen dat de mensen hun focus verleggen naar God en meer van Hem verwachten.

Bert en Daliborka Uenk werkten zeventien jaar lang als zendingswerkers in Kroatië. In de zomer van 2021 beëindigden ze hun bediening en verhuisden ze naar Nederland; een grote stap voor Daliborka en hun dochters Maresa en Mia, die niet eerder in Nederland woonden. Bert heeft een baan gevonden, Daliborka richt zich op het leren van de Nederlandse taal. Tot het einde van 2021 wordt de familie Uenk nog door ECM Nederland ondersteund. Giften zijn nog steeds welkom!

De Nederlandse Bert en de Kroatische Daliborka leerden elkaar in Kroatië kennen, waar Bert als shorttermer het nodige werk voor ECM deed. Het stel trouwde in 2005, waarna ze als echtpaar hun werk voor ECM voortzetten. Daliborka hield zich onder meer bezig met kinderwerk en vrouwenwerk vanuit een baptistengemeente in Karlovac. Bert bezocht in samenwerking met stichting Proplan jarenlang eenzame ouderen in de armste regio's van Kroatië, die hij behalve persoonlijke aandacht ook heel praktische hulp gaf.

Op deze manier verspreidden Bert en Daliborka het licht van Christus in Kroatië. We zijn hen zeer dankbaar voor hun werk en hopen dat God hen in Nederland zal blijven gebruiken om zijn Evangelie te verspreiden.

Zendende kerk

Evangeliegemeente De Regenboog - Veenendaal - the Netherlands  www.regenboogveenendaal.nl

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2006