Victor & Bia Biscaia

Sílvia, Débora

We verlangen ernaar gezinnen getransformeerd te zien worden door het Evangelie, zodat alle gezinsleden naar elkaar toe groeien als discipelen van Jezus Christus.

Vítor en Maria José zijn betrokken bij een gemeentestichting in Mora. Mora is een kleine plaats, een uur ten oosten van Lissabon in de Alentejo provincie. Daarnaast runnen ze een klein computerbedrijf in de stad. Tijdens de eerste tien jaar van het stichten en de opbouw van de kerk (2000-2010), was het beeld niet erg bemoedigend, met weinig blijvende vrucht en veel tegenslagen. Sindsdien echter zien Vítor en Maria José een kentering; de Geest van God is werkzaam in een aantal gezinnen die een sleutelfunctie in Mora vervullen. Vítor en Maria José geloven dan ook dat Hij zijn kerk aan bouwen is.

De bediening van Vítor en Maria José is gebaseerd op persoonlijke evangelisatie en discipelschap. Dit geven zij gestalte in de vorm van godsdienstonderwijs op scholen en binnen jeugd- en gezinsactiviteiten.
Ze hebben onlangs het 'Mora Christelijk Centrum'-project geïntroduceerd. Vanuit een gehuurde locatie in Mora kunnen Vítor en Maria José regelmatig erediensten houden en kunnen ze ook de verscheidenheid aan activiteiten en diensten die ze aan de gemeenschap willen aanbieden, uitbreiden.

Functie
'Bi-vocational' zendingswerkers
Land van oorsprong
Portugal

Met ECM sinds 1999