Arend ten Ten Brinke

"Ik geloof dat God zijn weg vindt in alle culturen, ook in de geseculariseerde westerse wereld. Hij baant de weg en vraagt ons om in beweging te komen."

Arend woont met zijn vrouw, Klazien in Veenendaal. Samen hebben ze drie kinderen en vijf kleinkinderen. Arend werkt als docent bij de Academie Social Work op de Christelijke Hogeschool in Ede. Al jarenlang is hij betrokken bij zending in en buiten Nederland.

Functie
Bestuurslid
Land van oorsprong
Nederland

2017