Miranda Glasbergen

Ik heb van kinds af aan het verlangen gehad om iets te kunnen betekenen voor mensen die het minder goed hebben dan wij hier in Nederland. Mijn interesse wordt steeds meer gewekt voor het kerkwerk, ik wil beantwoorden aan Gods opdracht om op weg te gaan en mensen te mogen vertellen over Hem.

Miranda Glasbergen (23 jaar) is sinds juni als shortterm zendingswerker voor een periode van twee jaar werkzaam in Albanië. Haar eerste periode heeft ze zich gericht op taal en cultuur studie. In die tijd zijn ook haar werkzaamheden duidelijker geworden. Binnen de christelijke gemeente ‘Church of God’, richt ze zich vooral op het tiener en jongerenwerk. Het is een vurige gemeente die de verantwoordelijkheid voelt om ook anderen te vertellen wie Jezus is, want als wij het niet doen, wie doet het dan wel? Ook binnen de jeugd van de gemeente is dit verlangen er, maar ook enige onzekerheid, hoe gaan we dit aanpakken? Op dit moment wordt er een project opgezet waar de jeugd zich gaat richten op medestudenten die Jezus nog niet kennen. Daarnaast begint Miranda binnenkort te werken voor Prison ministry Albania (Sh.K.B.Sh.) waar ze binnen de vrouwengevangenis engelse taalles geeft en meehelpt met alpha cursussen binnen mannengevangenissen. Miranda onderzoekt mogelijkheden om ook betrokken te raken bij het werk onder romabevolking in Tirana.

Albanië is in 1967 uitgeroepen tot een atheïstisch land waar geen godsdiensten mochten bestaan. Sinds 1990 is het weer toegestaan om te geloven, maar veel (Bijbel)kennis is verloren gegaan. Albanië is op dit moment haar kerken aan het heropbouwen. Een andere ontwikkeling binnen het land is dat zij erg moderniseert waardoor de bestaande normen en waarden veranderen.

Functie
Shortterm zendingswerker
Land van oorsprong
Nederland

met ECM sinds 2017