Miranda Glasbergen

Ik heb van kinds af aan het verlangen gehad om iets te kunnen betekenen voor mensen die het minder goed hebben dan wij hier in Nederland. Mijn interesse wordt steeds meer gewekt voor het kerkwerk, ik wil beantwoorden aan Gods opdracht om op weg te gaan en mensen te mogen vertellen over Hem.

Miranda Glasbergen (22 jaar) hoopt vanaf half 2018 het ECM-team in Albanië twee jaar lang te versterken. Ze zal in twee verschillende christelijke gemeentes in de hoofdstad Tirana aan de slag gaan. De vraag van deze gemeentes ligt vooral in het kinder-, jeugd- en jongerenwerk en in het leggen van contacten. Eén van de kerken waarbij ze betrokken zal zijn, bestaat voor een groot deel uit jongere mensen zoals Miranda zelf. De gemeentes zijn voor een groot deel zelfsturend en worden door de verschillende zendingswerkers ondersteund. .

Albanië is in 1967 uitgeroepen tot een atheïstisch land waar geen godsdiensten mochten bestaan. Sinds 1990 is het weer toegestaan om te geloven, maar veel (Bijbel)kennis is verloren gegaan. Albanië is op dit moment haar kerken aan het heropbouwen. Een andere ontwikkeling binnen het land is dat zij erg moderniseert waardoor de bestaande normen en waarden veranderen.

Vanuit haar SPH-achtergrond wil Miranda zich ook inzetten voor kwetsbare mensen in de Albanese samenleving. Tijdens haar taalstudie van  zes maandenter plekke, zal zij zich met het plaatselijke ECM-team verder oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om haar passie en kennis in te zetten. Plannen past meer in de Nederlandse dan in de Albanese cultuur, daarom zal het pas concreet worden wat Miranda precies kan bijdragen wanneer ze in Albanië is. Haar taken en werkzaamheden zijn dus nog niet helemaal concreet, maar dit geeft haar ook juist de mogelijkheid om in het land zelf haar plaats te vinden en te kijken waar zij kan bijdragen.

Functie
Shortterm zendingswerker
Land van oorsprong
Nederland

met ECM sinds 2017