Jesse & Krista Ashmen

Col. 1:28: Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus.

We houden van het noordwesten van de Verenigde Staten en Portland, Oregon beschouwen we als ons thuis. Gedurende onze jaren aan de Multnomah Universiteit genoten we van klimmen in de bergen, van wandelen, tja, eigenlijk van alles wat zich maar buitenshuis afspeelt. Zo dicht bij de zee en de bergen wonen was echt een plus.

De afgelopen zes jaar hebben we echter ons thuis gevonden in Zweden. Het eiland Gotland is een schitterende plek, vooral in het zomerseizoen, als meer dan één miljoen bezoekers de kust opluisteren.
Zweden is in geestelijk opzicht een kil land en dat geldt nog meer voor de eilanden, waaraan de oplevingen van de afgelopen jaren voorbij zijn gegaan. Gedragen door Gods genade streven we ernaar om de kerken aan te moedigen, te evangeliseren en het leven ten volle te leven.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Amerika

Met ECM sinds 2013