Manuela Bartzi - ter Maat

Er zijn maar weinig mensen die Jezus echt persoonlijk kennen. Terwijl de behoefte aan hoop groot is, in dit land dat geplaagd is door politieke, economische en humanitaire crisissen.

Manuela ter Maat is kandidaat zendingswerker voor de positie van Shorttermcoördinator in Athene, Griekenland, waar zij sinds najaar 2017 woont.
In 2016 ging zij naar het eiland Samos als vrijwilliger in het vluchtelingenkamp daar en werd geraakt, niet alleen door de nood onder vluchtelingen, maar ook door de nood onder de Grieken zelf. Hoewel het grootste deel van de bevolking Grieks Orthodox is, zijn er maar weinig mensen die Jezus echt persoonlijk kennen, terwijl de behoefte aan hoop groot is in dit land dat geplaagd wordt door politieke, economische en humanitaire crisissen.

De lokale protestants-evangelische kerk ontwikkelt een steeds sterkere missionaire visie en zijn actief in hulp aan bijna alle denkbare groepen in de samenleving die hulp nodig hebben:

  • Daklozen
  • Prostituees
  • Vluchtelingen en migranten
  • Zigeuners
  • Kinderen en jongeren in de wijk
  • Etc.

Maar de kerkjes zijn maar klein en er is ongelooflijk veel te doen! De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er maar weinig. Als ECM willen wij hier een nieuwe missie starten, om de hoop en liefde van Christus te verspreiden, door de lokale christenen te bemoedigen en te ondersteunen in hun missionaire activiteiten, en hen toe te rusten een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.
 
De eerste stap die we als ECM hierin willen gaan zetten en wat Manuela zal gaan opzetten en coördineren, is het ontvangen van kortetermijnteams en deze laten meedraaien in de verschillende lokale projecten die er al zijn. Het doel is dat zowel de lokale christenen hierdoor ondersteund, opgebouwd en bemoedigd worden, als dat ook alle vrijwilligers een levensveranderende ervaring opdoen, die hen helpt te groeien in hun geloof en meer te worden naar Gods beeld. Manuela’s taak hierin is dat zij de contacten met de lokale instanties en de deelnemers ontwikkelt en onderhoudt, het programma verzorgt, zorgt dat alles praktisch geregeld is en geestelijke begeleiding biedt.


Momenteel is Manuela bezig met fondswerving, zodat ze zo snel als mogelijk kan beginnen met intensieve taaltraining en netwerken met de lokale kerken en organisaties, zodat in de loop van 2019/2020 de eerste teams ontvangen kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over Griekenland en wat ECM hier doet.

Functie
Kandidaat zendingswerker voor de positie van Shorttermcoördinator
Land van oorsprong
Nederland

Met ECM sinds 2018