Rik & Machteld Lubbers

Wieke, Giske en Jitse

We willen Gods goede boodschap laten horen in een verscheurd en arm land als Kosovo!

Rik en Machteld zijn vanuit hun thuisgemeente in Huizen in april 2013 door ECM en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) uitgezonden naar Kosovo. Samen met hun twee dochters Wieke en Giske, en sinds 1 oktober 2014 hun zoon Jitse, willen ze in dit land hun plek innemen en zo door hun handel en wandel iets delen van Gods onuitputtelijke liefde voor mensen.

Rik en Machteld zijn als gemeentestichters/gemeenteopbouwwerkers uitgezonden naar de stad Peja, ongeveer 70 kilometer ten westen van de hoofdstad Prishtina. In een kleinschalige gemeente ontwikkelen ze een (missionair) jeugdwerkprogramma, zijn betrokken bij verschillende vormen van toerustingswerk en diaconale projecten in hun gemeente én daarbuiten.

"Kosovo is een verscheurd land. De recente oorlog van eind jaren ’90 is in Kosovo nog een dagelijkse realiteit. Juist in deze context - waar velen nog elke dag leven met de verschrikkelijke gevolgen van deze oorlog, waar de werkloosheid zeer hoog is en de uitzichtloosheid lijkt toe te nemen - mogen wij het licht van Gods Woord laten schijnen. Bidt u/bid jij mee voor deze gemeente en voor Kosovo?”

Bekijk hier de videoclip over het werk van Rik en Machteld

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

met GZB/ECM sinds 2012