Hendrik & Gerda Herrera

Anna Diecke, Noemi, Hadassa, Jonatan

We hopen en bidden dat men zicht krijgt op de levende God, de Schepper van alle dingen, de Formeerder van hun leven. We geloven in een toekomst, ook voor Spanje!

Hendrik en Gerda weten zich geroepen voor zending in Spanje. Ze willen er mensen in aanraking brengen met de liefde van de Heer Jezus.

In de zomer van 2011 zijn de Herrera's door hun thuisgemeente uitgezonden om na een intensieve taalstudie en Bijbelschool aan de slag te gaan als gemeentestichters- en bouwers. Tijdens hun studie aan de Bijbelschool IBSTE in Castelldefels nabij Barcelona, hopen ze zich tevens te oriënteren op hun toekomstige plek en bediening.

Functie
Zendingswerkers
Land van oorsprong
Nederland

2011