Administrateur / lid van het gemeenschappelijke kerkplantingsteam

Type:
Lange termijn
Locatie:
Schwerin, Duitsland

Duur:
5 years or more

Onze droom is om een christelijke gemeenschap te hebben, die aantrekkelijk, begrijpelijk en relevant is voor de mensen in de buurt. Hieronder vallen de sociaal-armen en personen met een migrantenachtergrond. We willen dat de liefde van Christus hoop, verandering, integratie en groei brengt in een buurt, die gekarakteriseerd wordt door afwijzing, passiviteit en negativiteit.

We zijn een multicultureel team van vier families (Duits, Nederlands, Wit-russisch, Arabisch) dat dient vanuit de Freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland (FeGN). We wonen en dienen in een arbeidersklasse-buurt met veel flatgebouwen, bekend als de 'Dreesch'. We zijn ook verbonden met de lokale FeG in het centrum van Schwerin. Nu een van de families zich voorbereid op vertrek, zijn we op zoek naar nieuwe zendingswerkers (single, echtpaar of gezin) om zich aan te sluiten bij ons team. We zijn  met name op zoek naar hulp voor het administratieve deel voor ons 'Patchwork Centre'.

We wonen in en zijn bewogen met de wijk. We delen onze levens met de mensen hier en dienen waar we kunnen, b.v. in de plaatselijke 'Kindertafel' (waar men in warme maaltijden voor arme kinderen voorziet), een potje voetbal spelen, muziek maken met kinderen van de lokale school etc. Eens per maand organiseren we een gezinsevent ('Plattenpraise') samen met de andere mensen in de buurt, en een Openluchtfestival ('Kepler Open Air'). Als deel van onze visie om een christelijke gemeenschap te starten, zijn we begonnen met de renovatie van een leegstaand gebouw. We creëren het Patchwork Centre: een gemeenschapscentrum met een koffiebar, workshops en muziek. Dit centrum biedt dagelijkse aanspraak, betekenisvol werk (een ieder kan helpen bij onze activiteiten) en een vredige atmosfeer. Als aanvulling hierop zou dit centrum een plek kunnen zijn voor diverse vormen van christelijke aanbidding, die de gemeenschap om zich heen reflecteert. We zien het Patchwork Centre als een plaats van christelijke gemeenschap en Jesus-like transformatie.

Mogelijkheid 1: Administratief medewerker
Onze grootste nood is een teamlid dat de verantwoordelijkheid kan nemen voor het administratieve gedeelte van het Patchwork Centre. Je hebt ervaring met boekhouden en je vindt dit soort werk leuk. Je spreekt goed Duits en bent bereid om de lokale bevolking te trainen in administratieve taken. Het zou ideaal zijn als het mogelijk is om in de buurt te wonen en onder de buurtbewoners te zijn.

Mogelijkheid 2: Leden voor het kerkplantingsteam
We zijn ook op zoek naar breder inzetbare teamleden voor de missionaire gemeenschap. Je zult de bestaande bediening ondersteunen en verbeteren door een actief lid van het Patchwork Centre te worden. Je zult meewerken in de koffiebar van het centrum en/of door het geven van workshops. Als je praktische of creatieve vaardigheden hebt, dan kunnen die ingezet woren bij dit werk. We verwerlkomen het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor onze bediening. Het is nodig om je in de wijk te vestigen en Duits te leren, als je de taal nog niet spreekt.

De bovenstaande functies kunnen door twee verschillende individuen vervuld worden of door één persoon/gezin met de relevante vaardigheden en kwaliteiten. Beide functies vereisen een dienende en lerende houding. Bij beide functies is het mogelijk om te dienen als part-timer; wanneer er een passende baan in de omgeving gevonden wordt, kan de vrije tijd gebruikt worden voor de zendingsactiviteiten. 


Als u meer informatie wilt ontvangen over deze vacature, vul dan onderstaand contactformulier in.  
Houd bij het invullen rekening met het volgende:

Tenzij anders aangegeven betreffen de vacatures van ECM geen betaald werk. 
Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening
en alle zaken die daarbij komen kijken (verblijf, verzekering, pensioen, etc.) financieel ondersteunt.

ECM kan alleen sollicitaties aannemen van mensen die woonachtig zijn in een land met een ECM-kantoor of een lokale ECM-partner. 
Zie voor een lijst van deze landen ons overzicht van ECM-kantoren. ECM heeft geen kantoren in Azie en Africa.

dhr., mevr, familie
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Indien u samen plannen hebt, ontvangen we graag van beide partners een formulier.
Geef hier in het kort uw relevante werkervaring aan, inclusief de jaartallen. U mag in plaats van dit en het volgende veld ook (direct) uw CV mailen naar rianne.bonk@ecmi.org.
Geef hier in het kort aan wat voor opleiding(en) u afgerond hebt, inclusief de jaartallen.
Geef hier indien van toepassing kort aan wat uw ervaring is in christelijk werk.
U kunt meerdere opties aanvinken.
Deze datum is een schatting. Laat dit veld open als u hier nog geen idee van hebt.
Mocht u op een specifieke vacature reageren, dan staat de vacature bovenin ingevuld. Zo niet vermeld deze daar dan.
Noem eventuele land(en) of gebied(en) waar u aan denkt.

* Veel dank voor uw betrokkenheid bij de missie van ECM. ECM hanteert strikte regels ter bescherming van de privacy van mensen zoals u die met ons in contact staan en via formulieren of anderszins hun contactgegevens met ons hebben gedeeld. Daarvoor hebben wij in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR regelgeving een Privacy Statement opgesteld. 

  • ECM Nederland legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht
  • ECM Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
  • ECM Nederland kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over de voortgang van haar missie in Europa, maar niet zonder dat u daarvoor akkoord heeft gegeven.
  • Klik hier voor het volledige ECM Privacy Statement