Het Evangelie moet nieuw klinken!

ECM wil in Nederland en overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan, waar mensen zoeken naar een samenleving in de voetsporen van Jezus en zo het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden.

Verhalen uit Europa

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van ECM Nederland is met de grootste zorg samengesteld en wordt continue gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan ECM Nederland niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. ECM Nederland spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan ECM Nederland van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. ECM Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van ECM Nederland komen.

ECM Nederland heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door ECM Nederland gecontroleerd of goedgekeurd. ECM Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.