Een nieuw Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Meer dan honderd jaar

De wortels van European Christian Mission International liggen in 1904. Een jongeman, Hans Raud genaamd, kreeg tijdens een nachtelijke gebedssamenkomst in Estland een visioen om Europa opnieuw met het Evangelie te bereiken. Hij begon door Engeland te reizen, waar hij overal toespraken hield over de nood van het Europese continent.

De Russische Revolutie van 1905 en de Eerste Wereldoorlog noopten Raud om naar de Verenigde Staten te vertrekken. Daar bouwde hij langzamerhand een netwerk op van mensen die zijn missie deelden en in 1920 werd er een eerste kantoor geopend, in New York. In de jaren die volgden ontstonden er kantoren in Toronto en Londen.

In 1923 werkten er al 55 zendingswerkers voor ECM in Europa. In 1927 waren dat er 81, samen met bijna 250 vrijwilligers. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een ECM-kantoor in Parijs. Raud overleed in 1953, maar ook daarna bleef de organisatie doorgroeien.

Inmiddels is ECM met ruim 200 zendingswerkers in 25 verschillende landen actief. Van stammen in Noord-Zweden tot de zonnige stranden van de Algarve. Van het moderniserende Albanië tot het ontwikkelde westen. Van grote steden tot het platteland. Van toeristische centra tot vergeten dorpen. Overal zet ECM zich in voor de missie waar Raud meer dan honderd jaar geleden aan begon.

Europa is geen Godvergeten continent. Het licht van Jezus Christus schijnt nog steeds.