Een ander Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Geroepen door God en nu al 116 jaar actief in Europa

In 1904 kreeg de 18-jarige Hans Raud tijdens een gebedsnacht in Estland een visioen dat Europa opnieuw met het Evangelie bereikt moest worden. Hij stichtte European Christian Mission.

ganz-raud-2.jpgRaud begon door Engeland te reizen, waar hij overal toespraken hield over de nood van het Europese continent. Door de Russische Revolutie van 1905 en de Eerste Wereldoorlog moest hij naar de Verenigde Staten uitwijken. Daar bouwde hij langzamerhand een netwerk op van mensen die zijn missie deelden. In 1920 werd in New York een eerste kantoor geopend. In de jaren die volgden ontstonden er kantoren in Toronto en Londen.

In 1923 werkten er al 55 zendingswerkers voor ECM in Europa. In 1927 waren dat er 81, samen met bijna 250 vrijwilligers. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een ECM-kantoor in Parijs. Raud overleed in 1953, maar de organisatie bleef doorgroeien.

Inmiddels is ECM met ruim 200 zendingswerkers in 27 verschillende landen actief. ECM is present in de meest uiteenlopende contexten, van stammen in Noord-Zweden tot kuststeden in het zonnige zuiden, van straatarme regio's op de Balkan tot yuppenbuurten in het ontwikkelde Westen, van worstelende gemeenschappen in het voormalig Oostblok tot volkswijken in Nederland.

Door de unieke focus op ons eigen continent heeft ECM in ruim een eeuw het meest uitgebreide zendingsnetwerk in Europa opgebouwd. Overal in Europa zet ECM zich in voor de missie waar Raud meer dan honderd jaar geleden aan begon.

Europa is geen godvergeten continent. Het licht van Jezus Christus schijnt nog steeds.