Er is een plek voor jou in Europa

Draag bij aan de verspreiding van het Evangelie in Europa, kom naar ECM!

Wie is geschikt?

ECM Nederland wil alle volken van Europa met het Evangelie bereiken en zoekt voortdurend naar christenen die zich geroepen weten om aan die missie bij te dragen. Geloof je dat Gods goede nieuws ook in het Europa van vandaag moet klinken – opnieuw en als nieuw? Verlang je ernaar om bij te dragen aan de Evangelieverspreiding in ons eigen continent? Kom dan naar ECM!

Europa heeft veel zendingswerkers nodig. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen, ook als je niet direct een passende vacature vindt of als je nog niet weet wat je precies wilt gaan doen of waar je precies naartoe wilt gaan. Het is verstandig om tijdig je overwegingen met ons te bespreken. We willen je graag verder op weg helpen.

We willen dat je goed voorbereid en met een goede basis op reis gaat. Daarom vinden we het belangrijk dat je overtuigd bent van je roeping, dat je een stabiel geloofsleven hebt, dat je een stabiel ontwikkelde persoon bent, dat je een geschikte vooropleiding gevolgd hebt en dat je gesteund wordt door een thuisgemeente.

Wat biedt ECM?

ECM kan bogen op meer dan honderd jaar ervaring met zending in Europa. We helpen je om de juiste plek voor jou op het zendingsveld te vinden en kunnen je dankzij ons uitgebreide netwerk in een team plaatsen, waar je gesteund, geïnspireerd en aangemoedigd wordt in je bediening.

ECM staat garant voor zorgvuldige begeleiding en toerusting voor, tijdens en bij de afronding van je bediening. Als je op het zendingsveld actief bent, werken we doorlopend aan je geestelijk welzijn door middel van coaching, intervisie en uitwisseling. Hiervoor beschikken we over een uitgebreid member care-netwerk. Veerkracht is voor ons een sleutelwoord.

Geschikte kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van een achterban die hun bediening financieel steunt. ECM helpt echter wel actief bij de fondsenwerving en stelt daarvoor verschillende communicatiemiddelen ter beschikking.

De eerste stappen

Oriënteer je samen met God op je roeping. Onze ervaring is dat Hij mensen op zeer uiteenlopende manieren duidelijk maakt wat zijn plan is. Praat erover met vrienden, familie of een voorganger. Neem een paar stappen, waarna je kunt zien of God deuren opent of juist sluit.

Er zijn jaarlijks allerlei zendingsconferenties waar je veel kunt horen en ontdekken over zendingswerk. Ga eventueel op bezoek in het land van je voorkeur.

De kandidatenprocedure

Op het moment dat je serieus denkt aan een bediening in Europa, kun je contact met ons opnemen door middel van het interesseformulier. Stuur ook je cv met motivatie mee. Vervolgens kom je langs voor een oriënterend gesprek.

Als we samen mogelijkheden zien bij ECM, volgt er een heel traject van kandidaat-zendingswerker tot daadwerkelijke uitzending. Dat traject heeft tot doel om je beter te leren kennen en te ontdekken óf en zo ja hóe we een solide uitzending voor ons zien. Uitgangspunt daarbij is niet of je een perfecte zendingskandidaat bent (die moeten we nog tegenkomen), maar of je leerbaar bent.

Er moeten sollicitatieformulieren ingevuld worden en er volgen diverse gesprekken met ECM-medewerkers, het bestuur, leidinggevenden in je gemeente, een psycholoog en de betreffende team- en veldleiders van ECM. Ook doe je een assessment bij een externe partij om boven water te krijgen wat je persoonlijke handvatten zijn. Er wordt overlegd met de mensen in het veld of er een plek is waar je kunt beginnen, bij voorkeur in een bestaand team of onder de verantwoordelijkheid van een ervaren zendingswerker.

Afhankelijk van je vooropleiding en ervaring kan het soms een tijdje duren voordat je daadwerkelijk kunt worden uitgezonden. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om eerst een Bijbelschoolopleiding te volgen of meer ervaring in gemeentewerk op te doen. We vinden een goede voorbereiding en begeleiding van groot belang.

Ondertussen bouw je een achterban op die je bediening geestelijk en financieel gaat ondersteunen. Je gemeente speelt hier een grote rol in, maar ook wij helpen mee, onder meer door middel van communicatiemiddelen, een profielpagina en donatieformulieren. Daarnaast helpen we je met het opzetten van een goed ThuisFrontTeam, dat je ondersteunt vanaf je uitzending tot het moment dat je taak erop zit.

We nemen verder allerlei praktische voorbereidingen met je door, zoals het opstellen van een budget en het maken van een afspraak met een tussenpersoon om je verzekeringen goed te regelen.

Bid!

We hopen dat je serieus wilt nadenken over en bidden voor een werkplek in Europa. Het is hard nodig dat in dit zendingsveld meer arbeiders zullen uitgaan. Een uitzending als zendingswerker is niet gemakkelijk, maar we merken steeds weer dat God ons leidt en dat Hij geeft wat nodig is als Hij iemand roept in zijn dienst.