Een ander Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Geïnspireerd door het Evangelie

De visie van ECM is om de volkeren van Europa getransformeerd te zien in de naam van Jezus Christus. Dit is onze droom en aspiratie en het motiveert alles wat we doen
Waarom bestaat ECM? Ons doel, of reden van bestaan, is om God te verheerlijken door het planten en ontwikkelen van zichzelf vermenigvuldigende kerken die evangeliseren en discipelen maken van de volkeren van Europa. Dit is waar ECM over gaat: het faciliteren van kerkplanting in Europa. Maar onze identiteit als missie wordt voornamelijk uitgedrukt door onze gedeelde waarden. Andere missies kunnen dezelfde visie delen, zelfs hetzelfde doel, maar de volgende gedeelde waarden en distinctieven vestigen de unieke cultuur van ECM.
Waarden
Dit zijn de kernwaarden waartoe leden zich verbinden wanneer ze zich aansluiten bij de missie. Onze teams worden geleid door deze waarden in de manier waarop ze kerken planten. Op elk niveau binnen de missie verbinden we onszelf ertoe deze waarden in alles wat we doen te praktiseren.

Gevormd door onze waarden

 • ECMNL UP-IN-OUT-Togethereen leven gericht op God
  We hechten waarde aan een leven gericht op God, waar moedig geloof, gebed en de Bijbel de basis vormen voor alles wat we doen als zendingsorganisatie.
 • integriteit en wederzijds respect in relaties
  We zijn toegewijd aan integriteit en wederzijds respect in onze relaties. We willen bekend staan om het liefhebben en zorgen voor elkaar, werkend vanuit onze gezamenlijke visie.
 • zending door middel van kerkplanting
  We geloven in actieve en creatieve deelname aan Gods missie om de volkeren van Europa te bereiken door het stichten van nieuwe gemeenschappen van Jezusvolgers.
 • samenwerking
  We zijn toegewijd aan gezamenlijk werken en leren, in teams en regionale afdelingen. We werken via partnerschappen met anderen, vanuit gemeenschappelijke doelen.
Deze vier waarden zijn gebaseerd op eeuwenoude fundamenten, namelijk de vier kenmerken van de kerk zoals uitgedrukt in de Geloofsbelijdenis van Nicea. Deze kernwaarden van ECM zijn er sinds de oprichting in 1904 onder leiding van Ganz Raud: gebed, liefdevolle werkrelaties, kerkplanting in Europa en partnerschap met anderen.