ECM StepRace
12 oktober 2024

Uw collecte voor de StepRace
European Christian Mission (ECM) heeft de eer en de roeping om mensen uit te zenden naar Europa. ECM helpt deze zendelingen om Gods liefde en zorg te delen met mensen die Hem nog niet kennen.

Voor de eerste keer in 30 jaar hebben we niet vier, maar tien voorbereidende trajecten lopen. Dit zijn zowel echtparen als singles die het verlangen hebben om in Gods koninkrijk te werken. Het is zeer waarschijnlijk dat zij vanaf volgend jaar ook het veld in gaan. Dit is een zegen, en tegelijkertijd ook een uitdaging. Het vraagt eenmalig een extra personele inzet en hogere uitgaven, om hen de komende tien maanden te begeleiden en de veldverkenning met hen te doen. Om dit mogelijk te maken, hebben we als ECM dus extra geld nodig.

Naast de ECM StepRace op zaterdag 12 oktober roepen we daarom gemeentes op om een collecte voor dit doel te houden. Er is ongeveer 50.000 euro nodig en we verwachten op 12 oktober al zo'n 25.000 euro bij elkaar te steppen. Voor het resterende bedrag hopen we dat u een extra collecte kunt houden voor ECM of een eenmalige grote gift aan ons kunt overmaken.

We vertrouwen erop dat u, samen met ons, de verspreiding van het evangelie in Europa financieel (extra) wilt ondersteunen.

Uw collectes kunt u overmaken naar: 

NL02 INGB 0000 2549 97 
tnv Stichting European Christian Mission Nederland
o.v.v. Collecte Steprace 2024

of via onderstaand formulier.

Uw bijdrage voor de ECM StepRace
€ 

Door te doneren gaat u akkoord met de Privacyverklaring van Stichting ECM Nederland.