Europa heeft bakens van licht nodig in een turbulente samenleving

Als een kerk goed functioneert, biedt zij metterdaad hoop in bange dagen en zicht op Gods nieuwe wereld.