Europa heeft bakens van Licht nodig in een turbulente samenleving

...als een kerk goed functioneert biedt zij metterdaad hoop in bange dagen en zicht op Gods nieuwe wereld