Een nieuw Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

Gemeenten stichten

 • ECM gelooft dat we Europa zullen zien veranderen waar in het geloof in Jezus levens veranderen en liefdevolle gemeenschappen ontstaan.
 • ECM gelooft dat zulke gemeenschappen helpen om als christenen ook in Europa het zout der aarde te zijn, waarover Jezus sprak.
 • ECM gelooft dat het planten van kerken meer is dan het openen van nieuwe filialen van een bestaand kerkmodel en dat onze missionaire opdracht zwaarder weegt dan onze traditie.
 • ECM gelooft dat we in partnerschappen van elkaar kunnen leren en samen zoeken naar nieuwe wegen en vormen, afhankelijk van lokale omstandigheden.
 • ECM beseft dat in de postchristelijke samenleving van Europa uitdagingen liggen die zouden kunnen leiden tot een een nieuwe culturele expressie van het christelijk geloof. God verandert niet, maar misschien wel de manier waarop we over de waarheden over Hem spreken.

ECM netwerk

 • ECM is een interkerkelijk, internationaal netwerk van participanten met diverse achtergronden, maar met dezelfde passie: Europa tot Leven brengen.
 • Dat zijn:
  • Kerkelijk pioniers: mannen en vrouwen die als zendingswerker of in eigen land (voltijds of in deeltijd) betrokken zijn bij kerkplanting, gemeentestichting of gemeenteontwikkeling
  • Toerusters: coaches, mentoren, trainers en pastors die om een pionier heenstaan, ook als het spannend wordt, en zorgen voor begeleiding en steun in de vorm van reflectie, begrip, aanmoediging en waar nodig specialistisch advies
  • Vrijwilligers: ECM supporters die hun tijd geven in een ambassadeursrol, of voor korte termijn projecten, fondswerving of administratieve taken