Een ander Europa is geen Utopia

Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld

European Christian Mission is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die zich sinds 1904 inzet voor zending in Europa. ECM wil alle volken van Europa met het Evangelie bereiken.

Europa

Europa is veranderd. Mensen hebben de kerk vaarwel gezegd, het christendom is voor velen een gepasseerd station en het geloof is in veel harten vervaagd tot een verhaal uit het verleden. Het Evangelie heeft weinigen nog iets te zeggen. De hemel boven onze seculiere en postmoderne samenleving lijkt potdicht te zitten.

ECM gelooft dat Europa geen godvergeten continent is. God is genadig en laat het werk van zijn handen niet los. Het tijdperk van het institutionele christendom mag dan voorbij zijn, het Evangelie zal zijn kracht en relevantie nooit verliezen. Het Evangelie biedt de hoop die Europa nodig heeft. Gods goede nieuws moet daarom ook in het Europa van vandaag klinken – opnieuw en als nieuw.

ECM werkt momenteel met ruim 200 zendingswerkers in 27 Europese landen. Zie de pagina Europa voor een overzicht.

Gemeentestichting

Er is geen betere manier om van het Evangelie te getuigen dan door liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus in woord en daad navolgen. ECM wil overal in Europa zulke gemeenten stichten en opbouwen, over de grenzen van kerkdenominaties en tradities heen.

Christelijke gemeenschapsvorming is een open proces. ECM pioniert aan de frontlinie met nieuwe vormen en nieuwe ideeën. Zendingswerk is constant zoeken naar nieuwe uitdrukkingen van dezelfde, onveranderlijke boodschap.

Centraal staat voor ons Jezus' oproep om leerlingen te maken. We willen mensen bij Jezus brengen, zodat Hij hun leven kan vernieuwen. Leerlingen maken nieuwe leerlingen, gemeenten planten nieuwe gemeenten.

Sociaal

Gods liefde moet niet alleen verkondigd, maar ook geleefd worden. Sociale hulp is een integraal onderdeel van het zendingswerk van ECM. Door recht te doen en barmhartig te zijn wordt Gods liefde voor gebroken mensen weerspiegeld.

ECM is betrokken bij een groot aantal sociale projecten, waaronder een drugsrehabilitatiecentrum in Spanje, een opvanghuis voor alleenstaande moeders en een gaarkeuken voor armen in Roemenië, bezoekwerk aan geïsoleerde ouderen in een voormalig oorlogsgebied in Kroatië en een wijkcentrum in een achterstandswijk in Oost-Duitsland.

Toekomst

Een ander Europa is geen Utopia. Waar christelijke gemeenschappen ontstaan, glinstert Gods nieuwe wereld. Een lichtstraal uit een toekomende tijd.

.