Proef! Maastricht - Een portret

Verhalen uit Europa

15 apr 2022 - door ECM Nederland

, ,
06.jpg

In de wijken Scharn en Heer in Maastricht beginnen Frederik en Eline Boersema een nieuw avontuur. Onder de naam Proef! bouwen ze aan een missiegemeenschap, een laagdrempelige plek waar mensen Jezus kunnen leren kennen. Ze profiteren daarbij van zowel ECM Nederland als Nederland Zoekt. Beide organisaties beginnen een nieuwe samenwerking om pioniers in eigen land te ondersteunen.

Sinds ze elkaar zes jaar geleden leerden kennen, delen Frederik en Eline Boersema het verlangen om ergens te gaan wonen waar weinig christenen zijn en daar hun leven te delen. "We passen beiden slecht in een christelijke bubbel", vertellen ze. Frederik: "Ik ben in die bubbel opgegroeid. Ik hoorde altijd over het goede nieuws, over onze boodschap voor de wereld, maar ik had nooit met die wereld te maken. Pas toen ik student werd, kreeg ik relaties met niet-christenen. Dat was spannend en soms best lastig, maar daardoor groeide mijn verlangen om naar buiten te kijken. Als je goed nieuws hebt, moet je niet-christelijke buurman dat ook horen."

mAASTRICHT BOERSEMA

Eline kwam in haar studententijd tot geloof en kan zich goed verplaatsen in mensen die nieuw in de kerk komen en niet begrijpen waar het over gaat of zich ongemakkelijk voelen bij typische kerktaal. Ze houdt van het ontdekken van nieuwe plekken en nieuwe mensen, en heeft daarbij hart voor de onderkant van de samenleving.

Toen Frederik en Eline in februari 2020 vanuit Amersfoort naar Maastricht verhuisden, wisten ze dat ze op den duur iets wilden met hun missionaire verlangen. Op dat moment was Frederik echter nog actief als studentenwerker voor IFES en werkte Eline bij het Leger des Heils. Ze namen de tijd om een huis te zoeken dat hen zou kunnen helpen om een missiegemeenschap op te bouwen. "We zochten een plek waar we echt zichtbaar konden zijn voor de wijk, een huis met grote ramen, aan de straat", zegt Frederik. "We hebben Gods leiding beleefd, want het huis dat we uiteindelijk vonden, voldeed precies aan wat we zochten."

"Het was bijna te mooi om waar te zijn", vult Eline aan. "Het huis staat midden in de wijken Scharn en Heer en heeft door de grote ramen een heel open uitstraling." Frederik: "Op de voorkant van het huis hangt een mozaïek. Eerst wisten we niet wat erop stond, maar de vorige bewoonster vertelde dat het Jezus aan het kruis was. Voor ons een bevestiging dat we vanuit dit 'kruispunt' bezig mochten gaan."

Iedereen welkom
Scharn en Heer vormden vroeger een dorp buiten Maastricht, maar zijn nu twee wijken van de Limburgse hoofdstad. Frederik en Eline omschrijven de wijken als heel divers. Er zijn grote, dure huizen, maar ook "flatjes met schotels en met afval voor de deur", aldus Eline. "Verder alles daartussenin. Er zijn gezinnetjes, maar ook veel alleenstaanden. Er zijn volksbuurtjes, maar ook straten met yuppen."

Op deze plek bouwen Frederik en Eline aan een missiegemeenschap. "Vanuit ons geloof in Jezus voelen we ons geroepen om in onze wijk oog te hebben voor de noden die er zijn en mensen met elkaar en God te verbinden", zeggen ze. "Een missiegemeenschap is een open gemeenschap van buurtbewoners, waar iedereen welkom is. Buurtgenoten kunnen er elkaar ontmoeten en stappen richting Jezus zetten."

Eline blijft ondertussen voor het Leger des Heils werken. Ze werkt drie dagen in de week in een Ontmoetingswinkel, die interessant genoeg op hetzelfde moment als Frederik en Eline naar Scharn en Heer verhuisde. In de winkel wordt tweedehandskleding verkocht en is er ruimte voor ontmoeting en een praatje. "We zien zeker mogelijkheden om dat werk met onze gemeenschap te combineren", zegt Eline.

Frederik vult aan: "Onlangs hebben we in de Ontmoetingswinkel onze eerste meeting met christenen uit de wijk gehad. We kwamen hen op het spoor door rond te vragen bij kerken en studentengemeenschappen, door mee te helpen in het buurthuis en gewoon met buurtbewoners te praten. We vragen andere christenen uit de wijk concreet om deel te gaan uitmaken van onze community. We hebben het idee om binnenkort al regelmatig laagdrempelige vieringen in de Ontmoetingswinkel te organiseren."

Familie
Frederik en Eline profiteren in hun werk van de nieuwe samenwerking van ECM Nederland en Nederland Zoekt. ECM helpt hen met de 'backbone' van hun bediening, zo formuleert Frederik het, waaronder hun fondswerving en de organisatie van hun achterban en giften. "Nederland Zoekt heeft veel ervaring met missionair werk in steden door het hele land. Zij bieden vandaaruit inhoudelijke ondersteuning", zegt Frederik. "Beide organisaties bieden een netwerk, een familie, waar wij onderdeel van mogen uitmaken."

In Maastricht krijgen Frederik en Eline concreet ondersteuning van Tjerk en Anneke van Dijk, die al ruim vijftien jaar in de stad actief zijn en hun missiegemeenschap VIND in de wijk Blauwdorp steeds volwassener zien worden. Tjerk wandelt geregeld met Frederik door de wijk om te bidden en mensen te ontmoeten.

Beweging
In de persoon van Tjerk van Dijk hebben Nederland Zoekt en ECM Nederland al langere tijd een band. Tjerk is niet alleen sinds 2010 zendingswerker van ECM, maar is ook al jaren betrokken bij Nederland Zoekt, sinds drie jaar als directeur. Vanuit de overtuiging dat de missie om heel Nederland met het Evangelie te bereiken groter is dan één organisatie of één kerkverband, is het nu tot een officiële samenwerking tussen beide organisaties gekomen.

Nederland Zoekt begon als organisatie die meer dan honderd kerken trainde op het gebied van discipelschap, gemeenschap en missie. "Er zijn veel zoekende Nederlanders, maar ze zoeken hun antwoorden doorgaans niet in de kerk", legt Tjerk uit. "Door op een andere manier kerk te zijn, kunnen we deze mensen wel bereiken. Nederland Zoekt hoopt dat overal in Nederland missiegemeenschappen ontstaan, tastbare plekken voor zoekende Nederlanders."

Uit de trainingen in kerken groeiden veel nieuwe initiatieven die dit DNA van Nederland Zoekt in de praktijk brengen. Samen vormen zij een netwerk, waarin training, coaching en ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. "We zien Nederland Zoekt nu veel meer als een beweging", zegt Tjerk. "Een beweging die christenen inspireert en toerust om samen Jezus te volgen in de kleine groep."

Nederland Zoekt ondersteunt kerken, maar zoekt ook actief naar plekken waar nieuwe missiegemeenschappen gestart kunnen worden. En daar komt ECM in het spel. ECM deelt met Nederland Zoekt het geloof in de liefdevolle geloofsgemeenschap als vindplaats voor het Evangelie én heeft de organisatiestructuur, kennis en ervaring om dergelijke initiatieven duurzaam te ondersteunen.

Win-win
Pionieren is vaak een zaak van lange adem. Het opbouwen van een gemeenschap duurt vele jaren. "Je moet als pionier ergens 'tijd kopen' om je werk te kunnen doen", zegt Tjerk. "Het inrichten van een vriendenkring blijkt op de lange termijn de meest duurzame constructie. ECM biedt op dat gebied iets wat Nederland Zoekt niet kan bieden. Andersom biedt Nederland Zoekt knowhow en een netwerk dat ECM niet kan bieden. De samenwerking is win-win."

Peter Wierenga, directeur van ECM Nederland, beaamt dat. "Zending draait om mensen ondersteunen die in Gods missie willen meewerken. Niet als iets naast het werk, maar als levensstijl en als dagelijks werk. Nederland Zoekt is goed in mensen bij elkaar brengen, te motiveren om die levensstijl te oefenen en te begeleiden. ECM is als beroepsorganisatie voor zendingswerkers goed in het organiseren van een groep mensen die in gebed en door giften met pioniers meeleven. De combi van de coaching en de teambuilding vanuit Nederland Zoekt en de ondersteuning en organisatie vanuit ECM geeft een geweldige basis om mensen die parttime and fulltime met pionieren bezig zijn te bemoedigen en op de been te houden."

09 Keistadkerk"Wat we uiteindelijk allemaal willen, is dat het Evangelie meer gestalte krijgt in Nederland", zegt Tjerk. "Dat kunnen we niet alleen. Dat kunnen Nederland Zoekt en ECM ook niet samen. Daar hebben we alle christenen en alle organisaties voor nodig. Laten we samen het koninkrijk van God vormgeven."

08 Rechtsonder - kopie

Niet uitzenden, maar uitzaaien
Frederik en Eline Boersema krijgen ondersteuning van de Keistadkerk (Kerk van de Nazarener) in Amersfoort, de gemeente waar ze lid waren toen ze nog in Amersfoort woonden. De Keistadkerk is een gemeente met ongeveer tachtig leden. Eenvoud en echtheid, relatie en ruimte, community en commitment zijn belangrijke waarden.

De kerk heeft een duidelijke visie op missionair kerk-zijn. “We willen graag een 'zaaiende gemeente' zijn”, vertelt voorganger Gerrie Huizenga. “Hoe mooi is het als mensen uit je midden vertrekken om Gods liefde te verspreiden en als tiny church gaan opereren in een andere stad, waarbij wij een betrokken thuisplek mogen zijn”, zegt Huizenga. “Stel dat er op die manier een netwerk ontstaat waar kleine kerken met elkaar connecten, op eigen en eenvoudige wijze. Spontaan, dynamisch, organisch en regelmatig!”

De Keistadkerk spreekt bewust van uitzaaien, niet van uitzenden, een gebruikelijke term in zendingskringen. Huizenga: “Het woord ‘zaaien’ past zo mooi, omdat het God zelf is die bloei zal geven.” 

Doe mee met Proef!
Frederik en Eline zoeken voor hun missiegemeenschap Proef! in Maastricht (zie het hoofdartikel) christenen die hun team komen versterken. “Heb je net als wij het verlangen om je voor je buurt in te zetten? Ben je daarnaast niet vies van vlaai en het bourgondische leven? En heb je bovendien een passie voor God? Dan willen we je van harte uitnodigen erover na te denken om ons team te komen versterken. We zijn nu met een klein kernteam, maar we zoeken nog één of twee stellen, singles of gezinnen die hier ook hun schouders onder willen zetten, creatief willen meedenken, hun eigen gaven en talenten willen gebruiken en in deze buurt willen komen wonen.”

Lees meer over de familie Boersema, de missiegemeenschap Proef! en het team op ecmnederland.nl/boersema.