NETHERLANDS MISSIONARY RETREAT 2022

Zendingswerkers zoeken balans

15 nov 2022 - door ECM Nederland

10 NMR 1.HEIC

In oktober, in aansluiting op de zeventiende ECM StepRace, ontmoette een grote groep Nederlandse ECM'ers zich voor een Netherlands Missionary Retreat in het oosten van het land. Directeur Peter Wierenga blikt terug op de week.

Ooit schreef een Vlaming: “Sommigen zijn zo vol van God dat zij geen plaats meer hebben voor een ander.” Daar hebben de zendingswerkers van ECM geen last van. Die zijn eerder zo bezig met God en zijn werk dat zij geen plaats meer hebben voor zichzelf.

Zendingswerkers oefenen met het geven van een 'elevator pitch', een korte, pakkende beschrijving van hun missie en werk.

Zendingswerkers worstelen met balans houden, blijkt tijdens de laatste Missionary Retreat van ECM. Ze worstelen met keuzes maken tussen het privéleven en het dienen van anderen. Weet je waarom?

Als eerste hebben zendingswerkers vaak een diepe drive en roeping. Dat lijkt een motor te zijn die steeds ‘aan’ blijft staan. Als tweede is er de permanente gerichtheid om te doen wat God vraagt: anderen dienen en kansen grijpen die God geeft. Ze hebben, meer dan gemiddeld, het gevoel medeverantwoordelijk te mogen zijn voor de bouw van Gods prachtige rijk. Als derde speelt soms ook de gedachte 'we leven van giften'. Die moeten we wel waarmaken en waarde geven!

Voorbeeld
Dat gedreven zendingswerkers vaak meer hart voor anderen hebben dan voor zichzelf zie ik als een voorrecht en tegelijkertijd als een valkuil. Samen met een groot deel van onze Nederlandse zendingswerkers hebben we nagedacht over het thema ‘Opladen en doorgeven’. 

Tijdens deze bezinningsweek dacht ik vaak: wat kan ik ze adviseren? Hoe kunnen we hen helpen? Ik bedacht dat Jezus niet per se een goed voorbeeld voor hen kan zijn. Hij was ook gedreven en steeds actief. Hij zocht, na een lange werkdag, eerder een gebedsplek dan een plaats voor slaap. Hield onze Heer balans tijdens die paar jaar voor Hij zijn zendingsgebied, onze wereld, weer ging verlaten?

Bidden
Eerlijk gezegd weet ik het niet precies. Ik lees wel enkele keuzemethoden van onze Heer. Hij liet zijn agenda door God bepalen, niet door verwachtingen van mensen of een achterban. Hij was te druk om niet te bidden. Hij deed ook niet alles zelf. Hij werkte van het begin af aan met opvolgers. En wat Hij wel zelf deed, dat was wat alleen Hij kon doen. 

Ik denk dat balans zoeken hoort bij het leven van zendelingen. Omdat gedrevenheid hen kenmerkt. Omdat de liefde voor God en mens hen drijft. 

Ik weet dus niet precies hoe ik kan helpen. Wat ik en u in ieder geval wel kunnen doen? Nooit te druk zijn om NIET voor hen te bidden! 

Naast toerusting en verdieping was er tijdens de NMR ook veel ruimte voor rust en ontspanning. De prachtige Hollandse natuur hielp daarbij.