Ervaren en dan deskundig

23 apr 2024 - door ECM Nederland, Kees Postma

Ik ben Kees Postma. En al vele jaren op verschillende manieren betrokken bij het werk van ECM. Ik heb twee kandidatenprocedures doorlopen, ben vijf jaar op uitzending geweest naar het buitenland en heb drie jaar lang voor ECM International gewerkt en voor hen de kortetermijnzending opgezet. Toch schrijf ik hier niet als een expert van ECM of missioloog, maar meer als ervaringsdeskundige. Ik hoop jullie in vogelvlucht mee te nemen op de gezamenlijke reis die ECM en ik de afgelopen jaren mochten afleggen. Ik hoop dat daarin een aantal zaken, uit de kandidatenprocedure een gezicht krijgen en tastbaar worden.

postma-12007-2013: Roeping voor Ierland
Mijn vrouw en ik ontvingen van God een duidelijke roeping om naar Ierland te vertrekken. Dat is een verhaal apart, maar wij vonden in ECM een positief kritische gesprekspartner. Zij verdachten God, samen met ons, van een plan, maar lieten ons niet meteen de tickets boeken.

We werden door een kandidatenprocedure geloodst die o.a bestond uit een theologische screening, seminars over cross culturele missie, het opzetten van een TFT, het opbouwen van een financiële achterban en goede gesprekken met Bert Reinds over wat het betekent om met je gezin de zending in te gaan. Toenmalig directeur Diederick en HR-medewerker Rianne kwamen naar Friesland om ons te ontmoeten in ons eigen habitat. Ik weet nog goed dat Diederick zelfs even in ons tijdschriftenrek bladerde om te kijken wat ik zoal las. Gelukkig had ik de meer discutabele lectuur verwijdert, anders was het misschien nooit tot een uitzending gekomen en had ik hier niet gestaan. Tijdens de procedure, die anderhalf jaar duurde, heb ik weleens gezegd: Tjonge, we zijn toch geroepen, waarom niet meteen vertrekken? Toch ben ik achteraf blij dat ECM zoveel tijd heeft genomen, op elk gebied, voor ze ons lieten gaan. We konden ons daardoor goed voorbereiden, het afscheid regelen van familie, de opzegtermijnen van onze job destijds in acht nemen en langzaam toeleven naar onze overstap. De eerlijkheid gebied te zeggen dat een goede procedure niet een garantie biedt voor een vlekkeloze start. Achteraf kwamen we tot de conclusie dat er, binnen de procedure destijds, te weinig zicht was op de veldorganisatie en de problemen ter plekker zodat ons eerste anderhalf jaar op het veld nogal turbulent was. We gingen door culture shock, waren jong en onervaren en kwamen terecht in een slecht functionerend team. De nieuwe directeur Hans Kuijpers kwam op bezoek, constateerde wat er misging en heeft ons in die vijf jaren zo goed en zo kwaad als het soms ging, bijgestaan. Als gezin en in onze bediening kenden we hoge pieken en soms ook diepe dalen. We mochten de kerk naar zelfstandigheid leiden en vanuit onze kerk, 20 km verderop een nieuwe kerk geboren zien worden. We mochten twee van onze vier kinderen daar ontvangen en ik mocht mijn opleiding Theologie daar zo goed als afronden, als onderdeel van mijn ministryplan. Tegelijkertijd bleef het soms aanmodderen in het team, voelden we ons als vogels in een kooi, met weinig ruimte om onze volledige gaven en talenten te benutten. De stress sloeg ons om het lijf en we waren soms niet ver van de overspannenheid. Het was denk ik voor het eerst in ons leven dat we met tegenslag en tegenwind te maken kregen. Hoewel supervormend, is dat niet altijd prettig.

Tegelwijsheid
Lang verhaal kort. De Tramore Bible Church stond in 2013 zo goed als op eigen benen en het was aan ons om te beslissen: ‘What’s next?’. Gaan we met een ouder zendingsechtpaar naar de Westkust of keren we terug? Ook in die tijd voegde ECM NL waarde toe en fungeerden zij als kritische gesprekspartner. Wij kozen ervoor om terug te keren naar Nederland en Hans & Rianne en ook internationaal directeur Chris dachten mee over een goede landing. Samen stelden we een nieuw ministry plan op om kortetermijnzending mogelijk te maken in Europa omdat we wisten: De meeste langetermijnzendelingen beginnen vaak korte termijn. Ik heb me die laatste drie jaar, van onze eerste uitzending, als een vis in het water gevoeld en fijn kunnen samenwerken met de verschillende landdirecteuren en de internationale directeur Chris Wigram.

2013-2022: Dokkum en start churchplant Burgum
In 2016 koos ik ervoor om weer fulltime in de kerk aan de slag te gaan. ECM en onze thuisgemeente regelend voor ons een debrief: Samen keken we terug op de good, bad and ugly van 7 jaar uitzending.Ik ging terug de gemeente in. Onze tijd in Ierland had bij mij namelijk de liefde voor de lokale kerk, aangewakkerd. Ditmaal als Baptistenpredikant in Dokkum. Ik kan nu wel zeggen dat onze tijd in Ierland ontzettend heeft geholpen ter voorbereiding op de taak in Dokkum. De Ierse lessen, vol tegenwind en strubbelingen, highs & lows, hebben ons sterker gemaakt. Daardoor konden we de Dokkumer stormen ook trotseren. Dit is een mooie les, ook voor jullie: Je roeping die je nu ervaart als kandidaat kan één van de lange termijn zijn, maar ook voor een bestemde tijd ter voorbereiding op wat nog komen gaat. Vanuit de groei van Dokkum konden we in 2020 een nieuwe gemeente stichten in het Friese Burgum, als pionier mocht ik het project leiden. Ik merkte daarin opnieuw dat kerkplanting, wat ik deed in Ierland, écht mijn hart heeft. Meer dan het voorgangerswerk. ECM en ik hebben altijd contact gehouden, ook in de Dokkumer jaren. Met Hans sprak ik over de nieuwe kerkplant in Burgum en hij kwam persoonlijk langs bij onze eerste kernteammeeting waarin we droomden, ideeën dropten en nadachten over de weg voorwaarts. Samen met bestuurslid Anne Mulder verkenden we daarna, in de Van der Valk Zwolle, of er niet een hernieuwde samenwerking mogelijk was en hoe die er dan uit zou zien.Toen ik in 2022 aankondigde, na zeven jaren, dat ik zou gaan vertrekken uit Dokkum kwam ik op een nieuw kruispunt. De nieuwe kerk in Burgum deed het naar behoren en ik kon daar 1,5 dag in dienst treden als ZZP dominee.

2022-2024
Voor de resterende ruimte klopte ik weer aan bij ECM NL met de gesprekken en de betrokkenheid van Hans & Anne nog in mijn achterhoofd. Het terugkeren naar een leven op giften joeg mij eerst wat angst aan. Sommige keuzes bleken makkelijker in 2007 op 25-jarige leeftijd met één kind dan op 40-jarige leeftijd met vier kinderen en een hypotheek rijker. Hans legde zijn directeurschap neer, maar in Kees van der Wilden en Peter Wierenga heb ik goede sparringpartners gevonden om te kijken welke schoen mij, in deze levensfase past. Ik ben nu 40, heb 4 kids, het is tropentijd. Ik wil heel veel, maar is het ook verstandig om alles op te pakken? Zo was ik van plan een grote organisatie op poten te zetten, maar Peter gaf tegengas en liet mij onderzoeken of dit realistisch is.

Ik leerde daarnaast ECM(I) opnieuw kennen door het uitvoeren van een gesubsidieerde opdracht voor ECM NL en ECM International. Dit gaf mij de tijd om, in de luwte, een achterban op te bouwen en te sleutelen aan mijn ministryplan. Samen met het team hier hebben we onderzocht waar mijn en ons hart gezamenlijk sneller van gaat kloppen, binnen de kaders van gezin, andere verplichtingen lokaal en levensfase. Voor mij is dat kerkplanting in Nederland en België volgens een wat meer traditioneel model met bepaalde theologische accenten. Ik heb nu opnieuw de status van geaccepteerde kandidaat. De standaard ‘one size fits all’ kandidatenprocedure heb ik samen met de betere Kees en Corma mogen aanpassen en daardoor is een modulair systeem ontstaan zodat mensen zoals ik, met wat vlieguren al op de teller, versneld de route kunnen afleggen. Ik hoop van geaccepteerde kandidaat naar zendingswerker te promoveren. De in Burgum gestichte gemeente zal mijn zendende kerk worden. Zij weten als geen ander hoe mooi en belangrijk het is dat er, in tijden van secularisatie nieuwe kerken ontstaan. Als er bos gekapt wordt, plant je nieuwe bomen. Als er kerken omvallen, plant je nieuwe kerken. Daar hoop ik mij de komende jaren voor in te zetten, samen met ECM.

Vier pijlers van mijn ministryplan

  1. Identificeren van gebieden met een lage kerkdichtheid in NL en Vlaanderen
  2. Werven en toerusten van nieuwe arbeiders in de wijngaard
  3. Bewustwording creëren onder Christenen: Nederland is zendingsland
  4. Samenwerking met organisaties, kerkverbanden en bijbelscholen initiëren

Tot slot wil ik nog zeggen dat ECM de afgelopen jaren zich heeft doorontwikkeld. Er is, volgens mij, nu meer en professionelere begeleiding om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaatsen terecht komen. Er zijn lessen getrokken uit uitzendingen die uiteindelijk niet brachten wat we er met z’n allen van gehoopt hadden. ECM Nederland is mede daarom een club waar ik mij thuis bij voel en graag opnieuw mee in zee ga. Zijn ze perfect, absoluut niet. Maar dat geldt ook voor mij.